Webmaster SSV Griffioen


Prachtig resultaat van Marianne Kooistra

Op 2 juli was Marianne kooistra één van de deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap luchtpistool in Arnhem.

Zij schoot onder de druk van de wedstrijd een persoonlijk record, 360 punten. Daar mee ging zij als 2de naar de finale. In de finale was de wedstrijd druk toch te groot of kwam het door het niet eten voor de wedstrijd en eindigde ze als 8ste. Toch een geweldige prestatie.

Toch kwam er ook nog een medaille, de bronzen voor de 5 schots serie. En dat was zelfs maar 1 puntje van goud of zilver verwijderd, 18 in plaats van 19 punten. De strijd om het goud en zilver, beide deelnemers hadden 19 punten, moest in een shootoff beslist worden.

Het bestuur feliciteert Marianne met deze mooie prestatie.

 

 


Meer belangstelling voor de schietsport heeft gevolgen voor beschikbaarheid banen:

Beste Griffioeners,

Er is toenemende belangstelling voor de schietsport en het lidmaatschap van SSV Griffioen. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling.
In 2016 waren de drie OBC cursussen volgeboekt. Ook de eerste cursus van 2017 was volledig bezet. En voor de tweede cursus van 2017 zijn al meer aanmeldingen dan plaatsen beschikbaar.
Het bestuur wil de enthousiastelingen voor de schietsport en het lidmaatschap van Griffioen niet teleurstellen door een lange wachttijd voor een plek op de cursus en het lidmaatschap.

In overleg met OBC is een extra introductie cursus gepland op donderdag avonden. Helaas heeft dat wel consequenties voor het baanrooster. Dat betreft met name het gebruik van de 25 meter baan links op donderdagavond. Die avonden zullen later in het jaar gecompenseerd worden. Eén keer betreft het ook de 100m baan. Helaas is er in het baan rooster geen mogelijkheid om dat te compenseren.

Er is ook veel interesse voor de verenigingscompetities. Om meer leden in gelegenheid te stellen aan de gewenste competities deel te nemen is het schema aangepast. Per 29 april 2017 is het schema voor de disciplines KK handvuur en Servicepistool op zaterdagmiddag omgedraaid zodat ook de KK handvuur schutters en coördinatoren gelegenheid krijgen mee te doen met de competitie PG100.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Griffioeners met verlof voldoen aan competitieverplichting!

Griffioeners, bedankt voor deelname aan de competitie of externe ranking!
Afgelopen jaar hebben nagenoeg alle Griffioeners die een verlof hebben aan de competitie verplichting voldaan. Het kostte het bestuur wel heel veel moeite om iedereen over de streep te trekken om aan de verplichting te voldoen. Helaas heeft de SSV Griffioen van twee leden op initiatief van het bestuur afscheid moeten nemen. Een lid heeft zelf het lidmaatschap beëindigd, omdat hij niet aan die verplichting wilde of kon voldoen.

Nog even in het kort de competitieverplichting:
Elke sportschutter die een wapenverlof heeft moet kunnen aantonen dat hij of zij in wedstrijdverband een door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van de schietsport beoefent. Dit is een certificeringseis waaraan schietverenigingen moeten voldoen. SSV Griffioen heeft een KNSA-certificaat en wil dat houden. Zonder certificering mag SSV Griffioen bijvoorbeeld geen verlofaanvragen (WM3) meer uitschrijven. De politie zal geen verloven uitgeven of verlengen van schutters die geen lid zijn van een gecertificeerde schietsportvereniging.
SSV Griffioen organiseert competities voor meerdere KNSA gereglementeerde en/of erkende disciplines. Verlofhouders moeten per kalenderjaar in ieder geval vijf keer (het minimale aantal) deelnemen. Dat kan in groepsverband (wel zo gezellig) of individueel via de laddercompetitie. Het is voldoende om vijf keer aan één verenigingscompetitie deel te nemen ongeacht het aantal wapens die de verlofhouder op verlof heeft staan.
Verlofhouders die lid zijn van meer schietverenigingen hoeven maar bij één vereniging aan de competitie deel te nemen (wel vijf wedstrijden schieten). Die verlofhouders zullen wel aan het verenigingsbestuur waar geen competitie wordt geschoten moeten aantonen dat zij bij een andere schietvereniging aan die verplichting voldoen.
Als verlofhouders ten minste 3x in een kalenderjaar deelnemen aan externe ranking wedstrijden (minimaal 3 scores) geldt de competitieverplichting bij de vereniging niet.

Realisatie deelname competitie 2016
Met een enkele uitzondering hebben alle verlofhouders van Griffioen voldaan aan de competitieverplichting. Het kostte wel veel moeite om alle Griffioeners er aan te herinneren om tijdig aan de competitieverplichting te voldoen. Er is in 2016 enorm veel mailverkeer tussen bestuur en verlofhouders geweest over nakoming van de competitieverplichting. Dat was in veel mindere mate nodig voor Griffioeners die deelnamen aan de competities in groepsverband. Deelnemers aan de laddercompetitie moesten veel vaker aangespoord worden.

Realisatie deelname competitie 2017
In 2017 rekent het bestuur op jullie medewerking om tijdig aan de competitieverplichting te voldoen.
Dit jaar moeten de verlofhouder vóór 20 oktober voldoen aan:
• 5 keer deelnemen aan één van de verenigingscompetitie
of
• deelnames aan drie externe rankingswedstrijd aantonen bij het bestuur
of
• deelname aan een clubcompetitie bij een andere vereniging aantonen bij het bestuur

Wie voor 20 oktober niet voldaan heeft aan één van de drie mogelijkheden krijgt een vermelding in het schietsport registratiesysteem:
U kunt alleen de baan op indien u deelneemt aan de laddercompetitie.

Het zou toch geen probleem moeten zijn om van de achttien schietoefeningen, die sowieso per verlofjaar nodig zijn voor het behoud van een wapenverlof, er vijf te gebruiken voor de competitieverplichting in een kalenderjaar. Tenslotte is de schietsport toch een prachtige sport

Het bestuur van SSV Griffioen