Jagers met jachtacte


Metura classic shoot 025

Jagers met een jachtacte zijn welkom tijdens de reguliere openingstijden van SSV Griffioen op woensdag avond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur. De 100 meter baan is op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur niet beschikbaar, dan zijn er clubcompetities.

Jagers die voor het eerste keer op de accommodatie van SSV Griffioen komen, kunnen hulp vragen aan de toezichthouder. Hij/zij kan de gastschutter wegwijs maken op de accommodatie.

Jagers moeten aan het volgende voldoen:

 • Zij maken gebruik van eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie.
 • Zij melden zich op het telbureau alvorens de baan op te gaan met de volgende documenten:
  o Geldig identiteitsbewijs
  o Jachtacte met daarop bijgeschreven te gebruiken wapen(s)
  o Schietregister
  o Ingevuld “informatieformulier jagers
 • Zij betalen 12,50 Euro baangeld
 • Indien groepen (meer dan 2) jagers, de SSV Griffioen willen bezoeken, dan vooraf overleggen met het bestuur via bestuur@ssvgriffioen.nl
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te  ontzeggen.
 • De toezichthouder van dienst, treedt namens het bestuur op. Zijn/haar instructie moeten gevolgd worden.

Gastschutters zijn voor en na het schieten van harte welkom in de kantine voor een hapje en een drankje. Uiteraard is het niet toegestaan voor het schieten alcohol te nuttigen