Jagers als gastschutters


Jagers als gastschutters

Jagers in het bezit van een jachtakte zijn onder voorwaarden, welkom om op de banen van de SSV Griffioen hun ‘buks’ in te schieten of hun schietvaardigheid ermee te onderhouden. Dit kan op zowel de 100- als de 25-meter baan.

Zij zijn welkom op de reguliere openingstijden; woensdagavond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur.

De SSV Griffioen gaat daarbij uit van de volgende regels en beperkingen.

•    De jager schiet als gastschutter met eigen jachtwapen(s) en zelf meegebrachte munitie.

•    Er wordt uitsluitend met kogelgeweer op statische doelen geschoten

•    Jagers zijn als gastschutter 3x per jaar welkom.

•    De jager meldt zich als gastschutter op het telbureau om zich daar in te schrijven alvorens de banen te betreden.

Hiervoor heeft men altijd nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Jachtakte met daarop bijgeschreven de te gebruiken jachtwapens.
  • Een KNSA lidmaatschap is niet noodzakelijk.
  • Ingevuld formulier ” Informatieformulier Jagers”.
    Download

•    De jager is (als gastschutter) de toegang bij een andere  KNSA Schietsportvereniging niet ontzegd .

•    De jager is als gastschutter baangeld verschuldigd: € 12,50.

•    De jager schiet als gastschutter in principe niet met de verenigingswapens van de SSV Griffioen; deze zijn bestemd voor de eigen leden. In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk, na voorafgaand overleg met het bestuur; bestuur@ssvgriffioen.nl .

•    De jager gedraagt zich als gastschutter zoals je van een ‘gast’ en ‘goed schutter / weidelijke jager’, mag verwachten; oplettend, veilig, zorgzaam en met respect voor zijn/haar omgeving.

•    Indien groepen (3+) jagers, de SSV Griffioen als gastschutter willen bezoeken, dan verwacht het bestuur dat hier van te voren overleg over wordt gepleegd;  bestuur@ssvgriffioen.nl .

•    Het bestuur houdt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.

•    De TOEZICHTHOUDER VAN DIENST, treedt namens het bestuur op.

Voor alle gastschutters geldt dat zij -voor of na bezoek aan de baan-, van harte welkom zijn in het clubgebouw voor een kop koffie, een broodje of een drankje.


Metura classic shoot 025