KNSA gastschutters


KNSA gastschutters

Schutters die lid zijn van een andere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging, zijn onder voorwaarden, welkom om op de banen van de SSV Griffioen de schietsport te bedrijven.

Zij zijn welkom op de reguliere openingstijden; woensdagavond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur.

De SSV Griffioen gaat daarbij uit van de volgende regels en beperkingen.

•    Gastschutter schieten met eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie

•    Gastschutters zijn voor schietoefeningen 3x per jaar welkom. Deze beperking geldt alleen voor schietoefeningen en niet voor het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde open wedstrijden.

•    Gastschutters melden zich bij aankomst op het telbureau om zich daar in te schrijven alvorens de baan op te gaan.

Hiervoor heeft men altijd nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geldige KNSA-pas
  • Schietboekje
  • Verlof behorende bij het eigen wapen
  • Ingevuld formulier ” Informatieformulier Gastschutters”
    Download

•    De gastschutter is op (een van) de eigen vereniging (-en) de toegang niet ontzegd / geschorst.

•    Gastschutters zijn baangeld verschuldigd: € 12,50.

•    Gastschutters schieten in principe niet met de verenigingswapens van de SSV Griffioen; deze zijn bestemd voor de eigen leden. In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk na voorafgaand overleg met het bestuur; bestuur@ssvgriffioen.nl .

•    Gastschutters gedragen zich zoals je van een ‘gast’ en ‘goed schutter’, mag verwachten; oplettend, veilig, zorgzaam  en met respect voor zijn/haar omgeving.

•    Indien groepen (3+) gastschutters, de SSV Griffioen willen bezoeken, dan verwacht het bestuur dat hier van te voren overleg over wordt gepleegd;  bestuur@ssvgriffioen.nl .

•    Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te  ontzeggen.

•    De TOEZICHTHOUDER VAN DIENST, treedt namens het bestuur op.

Voor alle gastschutters geldt dat zij -voor of na bezoek aan de baan-, van harte welkom zijn in het clubgebouw voor een kop koffie, een broodje of een drankje.

image_axd