Home


SSV Griffioen

afbeelding1Welkom op de site van de Schietsportvereniging Griffioen te Amersfoort.

Deze site bevat informatie over o.a. :

  • De SSV Griffioen; historie en het heden.
  • Kennismaking met de schietsport.
  • Het lidmaatschap van de SSV Griffioen.
  • Mogelijkheden voor luchtschutters.
  • De mogelijkheden voor KNSA gastschutters en jagers.

En uiteraard informatie bestemd voor de eigen leden.

 

Historie SSV Griffioen

De vereniging is opgericht in 1977 en telde bij aanvang vijftien leden inclusief het bestuur. Men sloot zich vervolgens aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters  (tegenwoordig Schietsport) Associatie (KNSA) en vroeg erkenning aan bij de toenmalige Minister van Defensie. Door die erkenning kreeg de vereniging toestemming tot medegebruik van de militaire schietbanen op de Leusderheide waar de vereniging de eerste jaren geschoten heeft.

 

Het ledental liep de jaren daarna al snel op en op zaterdagmorgen was het dan ook gezellig druk op de heide. Met het groeiende ledenaantal kwam ook de behoefte aan een eigen accommodatie, los van de defensieschietbanen. Eind jaren negentig werden de eerste stappen gezet. Met medewerking van Gemeente Amersfoort, het Waarborgfonds voor de Sport en de bank, kon het huidige overdekte banencomplex in 2003 gerealiseerd worden.

 

Huidige Situatie

SSV Griffioen bestaat momenteel uit ca. 400 leden, zowel mannen als vrouwen. De vereniging beschikt met haar accommodatie ‘Schietbaan Nieuwland’ over twee 25 meter baan met in totaal 16 schietpunten en een 100 meter baan met 8 schietpunten. De banen zijn voorzien van zandkogelvangers. Door deze voorziening is het mogelijk met vrijwel alle toegestane kalibers, de schietsport te beoefenen. De banen voldoen aan alle veiligheids-, ARBO- en milieueisen. Zo is er bijvoorbeeld een geavanceerd systeem voor luchtverversing geïnstalleerd waarbij warmte wordt teruggewonnen.

 

Een uniek kenmerk van de schietbaan is dat hij is aangelegd in een geluidswal en daardoor mooi is ingebed in de omliggende bebouwing. Op de geluidswal is het clubhuis gebouwd van waaruit men kan genieten van een fantastisch uitzicht. Voor meer info over bouw en architectuur, klik hier. De vereniging beschikt over een ruim eigen parkeerdek boven de 25-meterbanen.

 

Op de vereniging worden vrijwel alle disciplines beoefend met bijbehorende vuurwapens en luchtdrukwapens. Dit varieert van de meest primitieve, soms 200 jaar oude historische wapens tot de meest moderne wedstrijdwapens die volgens de wet voor sportschutters zijn toegestaan. Leden van SSV Griffioen nemen -vaak succesvol- deel aan alle soorten (internationale) wedstrijden; van klein kaliber pistool tot groot kaliber geweer.

 

Lid van een andere KNSA Schietsportvereniging, kijk dan bij KNSA gastschutter

Jager en u wilt uw buks inschieten, kijk dan bij Jagers als gastschutters

Luchtschutter, kijk dan bij Luchtschutters en de SSV Griffioen