Betaling contributie via automatische Incasso


Contributiebetaling SSV Griffioen en KNSA-afdracht

Elk jaar ontvangen leden van Griffioen per e-mail in november een contributienota voor het nieuwe verenigingsjaar. De nota bestaat uit de contributie voor de vereniging, eventuele bijzondere toeslagen en, indien van toepassing, de jaarlijkse KNSA bijdrage.

 

Betalen contributie uitsluitend per automatische incasso

Betaling van de jaarlijkse contributie, afdracht voor de KNSA en eventuele  toeslagen is voor nieuwe leden uitsluitend mogelijk via automatische incasso in één of vier termijnen.

De termijnen zien er als volgt uit:

1e termijn: In december wordt de afdracht aan de KNSA, 25% van de contributie van het komende jaar, indien van toepassing, de vrijwilligers bijdrage en indien van toepassing de bijdrage voor dynamische sportschutters afgeschreven;

2e termijn: In maart van het lopende jaar wordt 25% van de contributie afgeschreven;

3e termijn: In juni van het lopende jaar wordt wederom 25% van de contributie afgeschreven;

4e termijn: In september van het lopende jaar wordt 25% van de contributie afgeschreven.

De penningmeester informeert de leden tijdig, voorafgaand aan een afboeking, over het bedrag en moment van afschrijving.

De incassoservice is kosteloos. Let wel op dat u zorgt voor voldoende saldo op de rekening. Mocht de incasso vanwege onvoldoende saldo niet lukken, dan rekent de bank hiervoor kosten. Deze kosten –enkele euro’s- zal de vereniging verhalen op het lid.

N.B. Bij de start van het lidmaatschap  moet de rekening eenmalig zelf worden voldaan vanwege de eenmalige kosten voor entreegelden, introductiecursus enzovoort.

  Gevolgen van het niet (tijdig) betalen dan wel storneren (=incasso ongedaan maken)

Als de vereniging de KNSA bijdrage niet tijdig heeft ontvangen, volgt automatisch uitschrijving van het betreffende lid bij de KNSA. Hiermee voorkomt de vereniging dat zij de KNSA bijdrage voor eigen rekening moet betalen.

Bij het opnieuw aanmelden bij de KNSA brengt de KNSA  35 euro extra KNSA-inschrijfkosten in rekening. Daarnaast kan het niet aangemeld zijn bij de KNSA, voor verlofhouders, verstrekkende gevolgen hebben. Als de contributie van de SSV Griffioen niet tijdig wordt betaald, kan het lid worden geblokkeerd. Het lid heeft dan geen toegang tot de baan en kan geen schietoefeningen meer kan maken.

Indien na aanmaning en de daarin genoemde redelijke termijnen van drie weken, nog altijd betaling achterwegen blijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deblokkering en daarmee toegang tot de baan, zal pas na 100% netto betaling dus incl. gemaakte kosten, plaatsvinden.

Tot slot een algemeen advies

Als betaling vermoedelijk een probleem gaat vormen, zoek dan altijd zelf vroegtijdig contact met de penningmeester via penningmeester@ssvgriffioen.nl .

 

Bijgewerkt, juli 2017