Vrijwilligersbeleid


 

Inleiding

De SSV Griffioen is een vereniging voor en door leden. Er zijn veel  vrijwilligers nodig om onze vereniging draaiende te houden en het onze leden –de schutters- mogelijk te maken aangenaam en veilig de schietsport te beoefenen.

 

Het lidmaatschap van de SSV Griffioen houdt meer in dan alleen het kunnen beoefenen van de schietsport. De vereniging moet draaiende gehouden worden door de leden, omdat Griffioen  geen mensen in dienst heeft. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld sportscholen. De gebruikskosten bij sportscholen zijn daar ook op berekend. 

 

Vrijwilligersbeleid

Om te stimuleren dat meer mensen deelnemen aan vrijwilligerswerk binnen onze club is door de Algemene Ledenvergadering een aanpak geaccordeerd waarbij alle leden worden opgeroepen om op jaarbasis vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk kan variëren van het gedurende meerdere uren/dagen meewerken aan zwaar lichamelijke éénmalige projecten zoals het reinigen van de kogelvangers of structurele activiteiten zoals deelnemen aan commissies, het volgens rooster draaien van regelmatige diensten achter de bar, bij het telbureau, bij het toezicht, het organiseren/coördineren/plannen en uitwerken van wedstrijden etc.

Voor structurele activiteiten krijgen de leden een kaart met een tegoed voor 10 x baangeld per kalenderjaar en hoeven geen vrijwilligers bijdrage te betalen.

Indien leden incidenteel een bijdrage leveren, bepaalt het bestuur per keer of en welke passende beloning daarbij hoort.

Leden die alleen betrokken zijn bij de opbouw en/of begeleiding van een wedstrijd doen dat (eenmalig) ten behoeve van „de eigen tak van sport”. Deze inzet valt buiten de vrijwilligers beloning. Wel zullen zij die dag op kosten van de vereniging van een “natje en droogje” worden voorzien en zullen over deze inspanning lof oogsten van de deelnemers en organisatie.

Leden die daartegenover niet willen of kunnen deelnemen aan vrijwilligerswerk, leveren in plaats van een fysieke bijdrage, een extra financiële bijdrage à 24 euro per jaar hetgeen  2 euro per maand is.

Het bestuur kan (asp.-) leden van deze financiële i.p.v. fysieke bijdrage vrijstellen op grond van bv. het feit dat men pas zeer kort bij de vereniging  is (<12 maanden) of op basis van leeftijd (geboren voor 1950) of bijvoorbeeld handicap.

In het begin van het lidmaatschap bestaat het vrijwilligerswerk uit bardienst en onderhoud.  Daarna is er een grote diversiteit aan vrijwilligerswerk, zoals

 • Medewerkers Telbureau
 • Toezichthouders
 • Competitieleiders Interne competitie – alle mogelijke disciplines-
 • Opleiding aspirant-leden  OBC ; zowel voor de theorielessen als praktijkbegeleiding
 • Individuele training /coachen wedstrijdschutters in opleiding
 • Bestuursleden Vereniging
 • Bestuursleden Stichting
 • Coördinatoren diverse werkzaamheden en /of projecten
 • Activiteiten -/ feestcommissie
 • Onderhoud verenigingswapens
 • Onderhoud tuin
 • Bar en keukendiensten
 • Commissie van Toelating
 • Commissie van Beroep
 • Kascontrolecommissie
 • Automatisering en web-beheer
 • Communicatie en PR
 • Introducties voor belangstellenden
 • Onderhoud transportsystemen 25 meter banen
 • Onderhoud clubhuis en banen

Kortom, er zijn veel  vrijwilligers nodig om een vereniging als de SSV Griffioen goed te laten draaien.

Namens het bestuur
De secretaris

Bijgewerkt, juli 2017