Meer belangstelling voor de schietsport heeft gevolgen voor beschikbaarheid banen:


Beste Griffioeners,

Er is toenemende belangstelling voor de schietsport en het lidmaatschap van SSV Griffioen. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling.
In 2016 waren de drie OBC cursussen volgeboekt. Ook de eerste cursus van 2017 was volledig bezet. En voor de tweede cursus van 2017 zijn al meer aanmeldingen dan plaatsen beschikbaar.
Het bestuur wil de enthousiastelingen voor de schietsport en het lidmaatschap van Griffioen niet teleurstellen door een lange wachttijd voor een plek op de cursus en het lidmaatschap.

In overleg met OBC is een extra introductie cursus gepland op donderdag avonden. Helaas heeft dat wel consequenties voor het baanrooster. Dat betreft met name het gebruik van de 25 meter baan links op donderdagavond. Die avonden zullen later in het jaar gecompenseerd worden. Eén keer betreft het ook de 100m baan. Helaas is er in het baan rooster geen mogelijkheid om dat te compenseren.

Er is ook veel interesse voor de verenigingscompetities. Om meer leden in gelegenheid te stellen aan de gewenste competities deel te nemen is het schema aangepast. Per 29 april 2017 is het schema voor de disciplines KK handvuur en Servicepistool op zaterdagmiddag omgedraaid zodat ook de KK handvuur schutters en coördinatoren gelegenheid krijgen mee te doen met de competitie PG100.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur