Na Gedane Arbeid…


De Corona-periode. We kregen hierdoor te maken met een tijdelijke helaas noodzakelijke sluiting van onze locatie. Wanneer we weer met zijn allen zouden terugkeren zou voor langere tijd onzeker blijven. Onze accommodatie bleef leeg. Maar! Er werd plan de campagne gemaakt. De onderhoudsploeg stak de koppen bij elkaar (op gepaste afstand) en besloot juist  deze periode te benutten om een aanvullend aantal onderhoudswerkzaamheden op te pakken. Werkzaamheden welke anders niet of nauwelijks gedaan hadden kunnen worden tijdens een ‘normale’ opening/ bezetting van ons gebouw. De schouders eronder en gaan! Dat was het motto van de afgelopen periode. Er werd een lijst opgesteld met allerhande zaken welke voor onderhoud, reparatie en/ of vervanging in aanmerking kwamen. Deze lijst met daarop grote en kleine klussen werd de afgelopen maanden door de onderhouds-vrijwilligers opgepakt en afgewerkt. Eerst op de vrijdag(en) maar later op de zaterdag(en). Zowel op de 100 meter- alsook op beide 25 meter banen zijn een groot aantal van de betonvezelplaten vervangen. Dit was vooral noodzakelijk in het gebied vlak voor de kogelvangers van de banen.

 

Daarnaast zijn er tal van andere reparaties (en onderhoud) verricht in en om ons gebouw. Groen, gevel, elektra, hang- en sluitwerk, niets ontkwam aan het kritisch oog van onze onderhoudsploeg. Het was zweten en doorbikkelen. Met behulp van de nodige humor gingen we steeds weer moedig voorwaarts. Aan het einde van elke klusdag verraste Marijke ons bij de afsluitende lunch, steeds weer met een voortreffelijke soep uit eigen keuken. Iets dat aan het einde van deze klus-periode nog overtroffen zou worden. Daarover straks meer. Gaandeweg de maanden dat wij met het genoemde onderhoud bezig zijn, kwam er meer duidelijk over het eventueel (onder strikte RIVM-voorwaarden) weer kunnen openen van de accommodatie. Dat hield wel in dat ons gebouw Corona-proof gemaakt moest worden. Alle extra zaken welke hieruit voort kwamen werden aan de klussenlijst toegevoegd en meegepakt tijdens onze klusdagen. Extra cameratoezicht, een doseersysteem (rood- en groen licht) om schutters veilig naar de banen te kunnen laten gaan zijn enkele van de zaken welke tevens de afgelopen periode door de vrijwilligers werden gerealiseerd.

 

Dan komt het bericht tot ons dat de accommodatie per 1 juli aanstaande weer open kan! De laatste puntjes worden op de “i” gezet en er wordt toegewerkt naar het einde van deze toch wel speciale onderhoudsperiode. Al het harde werken door de onderhouds-vrijwilligers wilde Marijke niet zomaar voorbij laten gaan en stelde voor om deze periode af te sluiten met een indonesisch diner, geheel uit eigen keuken! Dat liet de onderhoudsploeg uiteraard niet aan zich voorbij gaan. Er werd een datum geprikt en op 19 juni jongstleden werd ons door Marijke een voortreffelijk diner voorgeschoteld met keur aan heerlijke indonesische specialiteiten. Daar uw verslaggever (ook) indisch bloed door de aderen heeft stromen, werd ook hij nog eens extra aangenaam verrast door een aantal culinaire specialiteiten die hij niet verwachtte op het menu aan te treffen. Kortom feest! Lekker eten, gezelligheid en sterke verhalen. Een geslaagde avond als kroon op de afgelopen periode. Na gedane arbeid is het goed en lekker eten! Deze fantastische rijsttafel werd ons mede mogelijk gemaakt door de Stichting Schietbaan Nieuwland, waarvoor onze dank! Met warme groet, Dagomar Jansen.