Meer belangstelling voor de schietsport heeft gevolgen voor beschikbaarheid banen:

Beste Griffioeners,

Er is toenemende belangstelling voor de schietsport en het lidmaatschap van SSV Griffioen. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling.
In 2016 waren de drie OBC cursussen volgeboekt. Ook de eerste cursus van 2017 was volledig bezet. En voor de tweede cursus van 2017 zijn al meer aanmeldingen dan plaatsen beschikbaar.
Het bestuur wil de enthousiastelingen voor de schietsport en het lidmaatschap van Griffioen niet teleurstellen door een lange wachttijd voor een plek op de cursus en het lidmaatschap.

In overleg met OBC is een extra introductie cursus gepland op donderdag avonden. Helaas heeft dat wel consequenties voor het baanrooster. Dat betreft met name het gebruik van de 25 meter baan links op donderdagavond. Die avonden zullen later in het jaar gecompenseerd worden. Eén keer betreft het ook de 100m baan. Helaas is er in het baan rooster geen mogelijkheid om dat te compenseren.

Er is ook veel interesse voor de verenigingscompetities. Om meer leden in gelegenheid te stellen aan de gewenste competities deel te nemen is het schema aangepast. Per 29 april 2017 is het schema voor de disciplines KK handvuur en Servicepistool op zaterdagmiddag omgedraaid zodat ook de KK handvuur schutters en coördinatoren gelegenheid krijgen mee te doen met de competitie PG100.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Griffioeners met verlof voldoen aan competitieverplichting!

Griffioeners, bedankt voor deelname aan de competitie of externe ranking!
Afgelopen jaar hebben nagenoeg alle Griffioeners die een verlof hebben aan de competitie verplichting voldaan. Het kostte het bestuur wel heel veel moeite om iedereen over de streep te trekken om aan de verplichting te voldoen. Helaas heeft de SSV Griffioen van twee leden op initiatief van het bestuur afscheid moeten nemen. Een lid heeft zelf het lidmaatschap beëindigd, omdat hij niet aan die verplichting wilde of kon voldoen.

Nog even in het kort de competitieverplichting:
Elke sportschutter die een wapenverlof heeft moet kunnen aantonen dat hij of zij in wedstrijdverband een door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van de schietsport beoefent. Dit is een certificeringseis waaraan schietverenigingen moeten voldoen. SSV Griffioen heeft een KNSA-certificaat en wil dat houden. Zonder certificering mag SSV Griffioen bijvoorbeeld geen verlofaanvragen (WM3) meer uitschrijven. De politie zal geen verloven uitgeven of verlengen van schutters die geen lid zijn van een gecertificeerde schietsportvereniging.
SSV Griffioen organiseert competities voor meerdere KNSA gereglementeerde en/of erkende disciplines. Verlofhouders moeten per kalenderjaar in ieder geval vijf keer (het minimale aantal) deelnemen. Dat kan in groepsverband (wel zo gezellig) of individueel via de laddercompetitie. Het is voldoende om vijf keer aan één verenigingscompetitie deel te nemen ongeacht het aantal wapens die de verlofhouder op verlof heeft staan.
Verlofhouders die lid zijn van meer schietverenigingen hoeven maar bij één vereniging aan de competitie deel te nemen (wel vijf wedstrijden schieten). Die verlofhouders zullen wel aan het verenigingsbestuur waar geen competitie wordt geschoten moeten aantonen dat zij bij een andere schietvereniging aan die verplichting voldoen.
Als verlofhouders ten minste 3x in een kalenderjaar deelnemen aan externe ranking wedstrijden (minimaal 3 scores) geldt de competitieverplichting bij de vereniging niet.

Realisatie deelname competitie 2016
Met een enkele uitzondering hebben alle verlofhouders van Griffioen voldaan aan de competitieverplichting. Het kostte wel veel moeite om alle Griffioeners er aan te herinneren om tijdig aan de competitieverplichting te voldoen. Er is in 2016 enorm veel mailverkeer tussen bestuur en verlofhouders geweest over nakoming van de competitieverplichting. Dat was in veel mindere mate nodig voor Griffioeners die deelnamen aan de competities in groepsverband. Deelnemers aan de laddercompetitie moesten veel vaker aangespoord worden.

Realisatie deelname competitie 2017
In 2017 rekent het bestuur op jullie medewerking om tijdig aan de competitieverplichting te voldoen.
Dit jaar moeten de verlofhouder vóór 20 oktober voldoen aan:
• 5 keer deelnemen aan één van de verenigingscompetitie
of
• deelnames aan drie externe rankingswedstrijd aantonen bij het bestuur
of
• deelname aan een clubcompetitie bij een andere vereniging aantonen bij het bestuur

Wie voor 20 oktober niet voldaan heeft aan één van de drie mogelijkheden krijgt een vermelding in het schietsport registratiesysteem:
U kunt alleen de baan op indien u deelneemt aan de laddercompetitie.

Het zou toch geen probleem moeten zijn om van de achttien schietoefeningen, die sowieso per verlofjaar nodig zijn voor het behoud van een wapenverlof, er vijf te gebruiken voor de competitieverplichting in een kalenderjaar. Tenslotte is de schietsport toch een prachtige sport

Het bestuur van SSV Griffioen


PG50/PG100 clubcompetitie start in het vervolg om 15:00 uur

Dit jaar wordt voor het derde jaar de PG100 clubcompetitie gehouden voor GKG. Voor KKG met optiek sluit onze interne competitie dit jaar aan bij het landelijke reglement en wordt op 50 meter geschoten. De PG50/PG100 clubcompetitie is zo succesvol dat twee series per middag onvoldoende zijn om alle kandidaat-schutters te laten deelnemen.

Om alle kandidaten in de gelegenheid te stellen aan de competitie deel te nemen gaan we in het vervolg een half uur eerder beginnen. Als er meer dan 16 kandidaten zijn worden drie series geschoten. De PG50/PG100 competitiewedstrijden starten in het vervolg om 15:00 uur. Check het baanrooster op deze website voor de datums.

PG50/PG100 competitie SSVG


Meer mogelijkheden voor het gebruik van groot kaliber wapens en munitie

 

Beste Griffioeners,

In juli 2016 verscheen de nieuwe circulaire bij de Wet Wapens en Munitie (WWM). De nieuwe circulaire biedt aspiranten, leden en introducés de mogelijkheid om met grotere kalibers dan .22 te oefenen, namelijk kalibers tot en met 9mm. Het bestuur heeft OBC gevraagd alle aspiranten en leden van Griffioen die alleen getraind waren om met kaliber .22 te oefenen, bij te scholen in de kalibers t/m 9 mm.

Per 23 februari heeft iedereen de gelegenheid gehad om de cursus groot kaliber handvuur wapens en geweer te volgen. De griffioeners die deze cursus niet hebben gevolgd mogen uitsluitend met .22 munitie blijven oefenen. Dat is ook zichtbaar in het Schietsport Registratie Systeem op het telbureau. Griffioeners, die alsnog voor grotere kalibers geautoriseerd willen worden, kunnen 3x/jaar de cursus volgen. De cursus groot kaliber handvuur wapens en geweren wordt steeds aansluitend aan de OBC introductiecursus gegeven. Nu iedereen de mogelijkheid heeft gehad, kunnen ook introducés en deelnemers aan een groepsintroductie met kalibers t/m 9 mm kennismaken. De nieuwe regels voor introducés en deelnemers aan groepsintroducties zijn met ingang van 23-02- 2017 als volgt:

  • Introducés en deelnemers aan een groepsintroducties mogen met kalibers t/m 9mm oefenen indien de begeleiders voor die kalibers zijn geautoriseerd in het Schietsport Registratie Systeem op het telbureau.
  • Introducés en deelnemers aan een groepsintroductie mogen niet met semi-automatische geweren kennismaken.

Gebruik verenigingswapens en munitie .45

Griffioeners die na de aspirantentijd een jaar lid zijn en geautoriseerd zijn voor groot kaliber handvuurwapens, worden in het Schietsport Registratie Systeem op het telbureau automatisch geautoriseerd voor het gebruik van verenigingswapens en .45 munitie.

Gebruik semi-automatische geweren van de vereniging

Griffioeners die na de aspirantentijd een jaar lid zijn en geautoriseerd zijn voor groot kaliber geweer, worden automatisch in het Schietsport Registratie Systeem op het telbureau geautoriseerd voor het gebruik van de semi-automatische geweren van de vereniging.

Het bestuur

Februari 2017


KNSA-passen en vrijwilligerskaarten kunnen worden opgehaald

Geachte leden van SSV Griffioen,

 

De KNSA-passen voor het nieuwe verenigingsjaar liggen voor jullie klaar op het telbureau. Alle vrijwilligers kunnen ook hun vrijwilligerskaart (goed voor 10 schietbeurten) bij het telbureau ophalen. Voor verlofhouders is er een SSV Griffioen mapje te koop, waar het verlof en de KNSA-pas in kunnen worden gestoken. Het mapje kost 5 euro en de marge komt ten goede aan de vereniging.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur