Kosten lidmaatschap


Logo-SSV-Griffioen128x128

Wat zijn de kosten op jaarbasis voor een beginnend -aspirant- sportschutter 18 jaar en ouder?

De uitgaven voor een beginnend schutter bestaan uit onderstaande posten:

Eenmalige kosten:

 • VOG legeskosten gemeente
 • inschrijfgeld SSV Griffioen
 • inschrijfgeld KNSA (koninklijke Nederlandse Sportschutters Associatie)
 • verplichte opleiding (basiscursus schietsport en munitie)
 • aankoop schietbril en gehoorbeschermers

Doorlopend /jaarlijkse kosten:

 • contributie SSV Griffioen
 • contributie KNSA
 • kosten per schietoefening (na behaald examen) bestaand uit:
  • -munitie,
  • -baangeld,
  • -gebruik verenigingswapen.
 • (Evt. afkoop vrijwilligerswerk indien men gedurende het jaar geen vrijwilligerswerk gedaan heeft)

Uiteraard is de post “kosten per schietoefening” op jaarbasis afhankelijk van de frequentie waarmee u na de opleiding de schietsport beoefent en de daarbij gebruikte hoeveelheid munitie. Wordt de sport beoefend met een luchtwapen dan kan de post ‘munitie’ laag blijven.

Ga daarbij uit van ca. 24 x per jaar. Veel schutters schieten nog frequenter en echt veel minder is niet erg wenselijk. Daarbij is 50 schoten per keer heel gemiddeld.

Indien u met .22LR munitie oefent kost dat ca. 5,50 Euro per doosje van 50 stuks.

In deze 2-jaars voorbeeld berekening is uitsluitend uit gegaan van gebruik van .22LR munitie. Andere c.q. zwaardere munitie is beduidend kostbaarder en kan oplopen tot meer dan 20 euro per 50 schoten. ‘Kogeltjes’ voor luchtdrukwapens kunnen veel voordeliger zijn.  Voorts zult u in het begin moeten investeren in een schietbril en gehoorbeschermers; de kosten hiervan kunnen beperkt blijven tot enige tientjes.

De meeste leden drinken en/of eten op de club ook wel iets, maar die kosten zijn relatief laag en laten we hier buiten beschouwing. Ook de vervoerskosten tussen huisadres en vereniging v.v. nemen we hier niet mee.

De lidmaatschapskosten verschillen per vereniging. De SSVG heeft een uitgebreid modern banencomplex, daardoor behoort de SSV Griffioen tot de iets duurdere verenigingen, maar de verschillen zijn niet bijzonder groot.

Al met al bedragen de ‘all in’ uitgaven, exclusief vervoer en ‘koffie’, bij het schieten met .22LR munitie, het eerste jaar ten minste 600 euro en de daaropvolgende jaren ten minste 440 euro, uitgaande van het hier boven genoemde.

Een gedetailleerd overzicht vindt u hieronder. Schiet men na de opleiding met een eigen luchtdrukwapen, dan liggen de kosten exclusief aanschaf luchtwapen, jaarlijks ca. 150 euro lager.

Bijgewerkt, januari 2018

 

Kosten aspirantschap en lidmaatschap per 1.1.2017 nader toegelicht

Basisopleiding Schietsport

De Basisopleiding Schietsport bestaat uit de volgende onderdelen die inbegrepen zijn bij de kosten:

 • 9 bijeenkomsten van ca. 3 uur
 • handboek ‘Basiscursus Schietsport’
 • schietboekjes rood (aspirant)
 • examen
 • documentenmap

 

Contributie Vereniging en KNSA

Tijdens het aspirantschap betaalt de aspirant een bedrag overeenkomstig het normale lidmaatschap van de vereniging en eenmalig inschrijfkosten zie hieronder. Daarnaast is men verplicht ‘lid’ van de KNSA en betaalt men naast het KNSA lidmaatschap, eenmalig KNSA inschrijvingskosten. De KNSA, als overkoepelende bond, behartigt de belangen van de sportschutters in Nederland. Bij het ‘lidmaatschap’ is inbegrepen het blad Schietsport en in het kader van de schietsport een aanvullende W.A. en Ongevallenverzekering.

 

Contributie en andere kosten 2018

Lidmaatschap SSV Griffioen *)
Seniorlid  18+ € 235,00
Seniorgezinslid 18+ € 220,00
Jeugdgezinsleden 16-17 € 160,00
Afkoop vrijwilligerswerk  € 30,00
Inschrijfkosten, eenmalig €   75,00
Basisopleiding Schietsport €   125,00
Munitie basisopleiding Schietsport €   75,00
Bijkomende kosten
Baangeld €     2,00    per dag of avond
Gebruik verenigingswapen €     1,50    per wapen per dag of

avond

Toeslag ‘Dynamische donderdagavond’ €   120,00    per jaar
Lidmaatschap KNSA *)
Seniorlid 21+ €   42,50
KNSA: “De reductie voor zogenaamde ‘gezinsschutters’ is met ingang van 2017 vervallen.”
Jongeren 18-20 jaar €   22,00
Jongeren 16-18 jaar €   17,00
Inschrijfkosten KNSA, eenmalig
Senioren 21 + €   42,50
Jongeren 16 t/m 20 -nihil-

*) Bedrag per kalenderjaar. Als het lidmaatschap verschuldigd is over een deel van het kalenderjaar, dan wordt dit naar rato verminderd. De KNSA afdracht wordt na 1 juli met 50% verminderd.

 

Betalingen

Bij de start van het lidmaatschap

De kosten van de Basiscursus Schietsport, het lidmaatschap van de SSV Griffioen en de KNSA en de inschrijfkosten bij de SSV Griffioen en de KNSA, kunnen uitsluitend voldaan worden per bankoverschrijving of storting op de bankrekening van de SSV Griffioen. U ontvang na inschrijving hiertoe een nota van de penningmeester.  De nota moet betaald worden voor de start van de basiscursus.

 

Jaarlijkse contributie SSV Griffioen en KNSA

De nota’s voor de jaarlijkse contributie worden vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar -doorgaans in november- verzonden.

Betaling is alleen mogelijk via automatische incasso in één keer of in 4 termijnen.

 

Tot slot

Voor sportschutters met een KNSA-licentie is over het algemeen geen basiscursus nodig. Nadere informatie kunt u inwinnen bij het bestuur.

 

Bijgewerkt juli 2017