Sportschieten en de Wet Wapens & Munitie met bijbehorende circulaires


Het beoefenen van de vele disciplines van de schietsport is vuurschutters gereglementeerd in de Wet Wapens en Munitie met bijbehorende circulaires (WWM). De WWM beschrijft voorwaarden voor het beoefenen van de schietsport met vuurwapens. Het beoefenen van de schietsport met luchtwapens is niet gebonden aan deze wet. Ook voorwaarden voor het voorhanden hebben van een vuurwapen voor het beoefenen van de sport is nauwkeurig beschreven in de wet. Op verschillende onderdelen van de wet kunt u hieronder een toelichting vinden. De volledige wetstekst vindt u op: https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/wet-wapens-en-munitie/

Voor informatie over:
· Gebruik verenigingswapens volgen de Wet Wapens & Munitie (WWM)