ALV op 20 mei 2022

feb 23, 2022

ALV voorjaar 2022

De voorjaars-ALV op vrijdag 20 mei 2022 om 20.00 uur in de kantine van de accommodatie aan de Forel 1 in Amersfoort.
Je bent vanaf 19.30 welkom, dan staat de koffie en thee klaar.
De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Goedkeuring verslag oktober 2021
 5. Financieel verslag 2021, meer informatie volgt.
 6. Samenstelling bestuur
 7. Website
 8. Huishoudelijk regelement
 9. Commissie van Beroep
 10. Vertrouwenspersonen
 11. OBC
 12. Verenigingswapens en munitie
 13. Nieuws van de stichting (onder voorbehoud)
 14. Wvttk
 15. Sluiting

Het bestuur ziet jullie graag op de vergadering!!