Ladder­competitie

Ladder­competitie

Individuele competities = de laddercompetities

Sommige leden kunnen  door bijvoorbeeld onregelmatige diensten niet deelnemen aan de groepscompetities. Voor hen bestaat de mogelijkheid om binnen een aantal disciplines, mee te doen aan een zo genoemde ‘laddercompetitie’.

In dat geval koop je, wanneer het je uitkomt, een set wedstrijdkaarten op bij het telbureau. Je koopt/betaalt deze kaarten zelf omdat de kaarten achteraf gematched worden met de verkoop in Markxman. Deze genummerde en gewaarmerkte kaarten, gebruik je om je wedstrijd zelfstandig te schieten volgens de regels van de betreffende discipline. Na afloop:

  • Tel je de score zelf op en schrijft deze ook op de kaart. Maak voor jezelf ook een foto van de 4 geschoten kaarten en bewaar deze.
  • Registreer je score en deelname in het systeem van SSV Griffioen. De link staat in de knop hieronder en is alleen zichtbaar als je ingelogd bent.
  • Lever je deze kaarten voorzien van naam, KNSA-nummer, datum, discipline en afstand direct weer in op het telbureau.

Je kunt de volgende competities individueel schieten:

De organisatie van de clubcompetitie controleert steekproefsgewijs de geschoten punten en verstuurt aan de deelnemers een overzicht van de resultaten. Ook hier geldt voor verlofhouders de eis van ten minste 5 deelnames (het op 5 verschillende dagen ophalen en weer inleveren van een set wedstrijdkaarten) per jaar.