.30M1

.30M1

.30M1 karabijn staand 25 meter

Griffioencompetitie 1x/4 weken op zaterdagmorgen

 Bij Schietsportvereniging SSV Griffioen kun je deelnemen aan de schietsport discipline: .30M1 karabijn staand 25 meter. De M1 Carbine is een licht geweer in het kaliber .30M1. Het is een compact en semiautomatisch wapen. Het werd ontwikkeld door de Winchester Repeating Arms Company.

Volledig reglement en info

30 M1 competitie

Er wordt geschoten volgens het door de KNSA erkende regelement van de SV .30M1 Nederland, aangepast aan de omstandigheden van onze vereniging.  De meest relevante bepalingen worden hieronder opgesomd.

De interne Griffioencompetitie wordt geschoten op een afstand van 25 meter.  Houding: staand vrije hand. 5 proefschoten, 15 wedstrijdschoten, tijdsduur 20 minuten inclusief proefschoten.

 

Data en tijden

Zie agenda.

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze competitie is mogelijk door uiterlijk twee weken voor aanvang van de wedstrijd een e-mail te sturen aan 30m1@ssvgriffioen.nl, waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 • Discipline
 • Naam
 • KNSA-nummer
 • Griffioen lidnummer

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan u een e-mail sturen aan 30m1@ssvgriffioen.nl.

 

REGLEMENT .30 M1

Er wordt geschoten volgens het door de KNSA erkende regelement van de SV .30M1 Nederland, aangepast aan de omstandigheden van onze vereniging.  De meest relevante bepalingen worden hieronder opgesomd.

De interne Griffioencompetitie wordt geschoten op een afstand van 25 meter.  Houding: staand vrije hand. 5 proefschoten, 15 wedstrijdschoten, tijdsduur 20 minuten inclusief proefschoten.

SCHIJVEN
Er wordt gebruik gemaakt van de .30 M1 6 visueel kaart waarbij links boven de proefvisueel is en op elk van de overige visuelen 3 schoten gelost dienen te worden.

WAPENS EN MUNITIE
Tijdens de wedstrijden mag uitsluitend worden geschoten met het model US .30 M1 Carbine ( 7.62 mm). Er mag geschoten worden met eigen wapens of met wapens van de SSV Griffioen. Bij grote belangstelling kunnen meerdere schutters van hetzelfde wapen gebruik maken.

Alle bij het wapen behorende magazijnen zijn toegestaan, welke tijdens de wedstrijd met maximaal 5 patronen gevuld mogen worden.

DEELNEMERS
Aan de wedstrijden kunnen slechts leden van SSV Griffioen deelnemen die geautoriseerd zijn voor  semi automatisch ( grootkaliber) geweer.

Iedere schutter is verplicht zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de baancommandant.

Iedere schutter dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

PROEF en WEDSTRIJDSCHOTEN
Binnen het tijdsbestek van de wedstrijd mag de schutter een vijftal proefschoten lossen.

Proefschoten mogen uitsluitend voor de wedstrijdschoten worden gelost. Is een schutter echter genoodzaakt door het defect raken van het wapen waarmee hij schiet, over te gaan naar een ander wapen dat is goedgekeurd, dan mag hij met dat andere wapen wederom een vijftal proefschoten lossen. Hij dient echter binnen de gestelde tijdslimiet van proef- en wedstrijd-schoten, geldende voor die wedstrijd klaar te zijn.

Wanneer het wapen weigert, meldt de schutter dit aan de baancommandant. De baancommandant ziet toe op het verhelpen van de storing, zo nodig met behulp van een wapendeskundige.

Onderbreking van de schietduur wegens een defect aan het wapen of schijfinstallatie geeft geen  recht op verlenging van de genoemde tijdsduur.

GELDIGHEID SCHOT
Elk gelost schot is geldig, ook al is het feit dat de kogel de loop heeft verlaten te wijten aan een defect aan het wapen of patroon, dan wel een fout van de schutter.

Wanneer bij het opnemen van de treffers blijkt, dat een schijf minder dan 3 treffers heeft en een andere schijf meer dan 3 treffers, dan wordt de waarde van de in de eerste schijf terechtgekomen treffers genoteerd en bij de andere schijf worden de laagste 3 treffers genoteerd.

Blijkt bij het opnemen, dat een schijf meer dan 3 treffers heeft en dat de andere schijven 3 treffers hebben, dan worden van deze eerste schijf de laagste 3 treffers genoteerd.

DUBIEUZE SCHOTEN EN TELLING
Bij de 25 meter disciplines is het raken van de ring als treffer te waarderen.

De bepaling van de waarde van de treffer bij dubieuze schoten wordt door de baancommandant c.q. griffier beoordeeld.

 

Rangschikking

De tien beste series uit maximaal 13 tellen mee voor de eindscore van de competitie.

Voor de winnaar(s) is er een prijs op de nieuwjaarsreceptie.

 

Belangrijkste Verbodsbepalingen (zie ook algemene regels SSV Griffioen en deze link)

Het is verboden:

 1. te handelen in strijd met de door de SSV Griffioen uitgevaardigde veiligheidsvoorschriften;
 2. met vuren te beginnen of met vuren door te gaan, zonder toestemming van de baancommandant of baangriffier;
 3. met de onder ‘wapens en munitie’ genoemde wapens te schieten, anders dan in de standaarduitvoering;
 4. telescopische dan wel optische richtmiddelen op het wapen te gebruiken en gebruik te maken van diafragma veranderende middelen;
 5. veranderingen aan het wapen aan te brengen om gebruik of werking daarvan te vergemakkelijken; m.a.w. de karabijn dient in originele staat te verkeren, zonder enige wijzigingen, toevoeging en/of weglating aan metaal en kolf;
 6. de kolf van het geweer onder een kledingstuk te plaatsen;
 7. een schietriem te gebruiken; men mag gebruik maken van de originele draagriem, welke bevestigd dient te zijn aan de cordonbeugel en ligplaats van de oliekoker in de kolf; op welke wijze men van deze op die manier bevestigde draagriem gebruik maakt, staat een ieder vrij;

Verenigingswapens geschikt voor 30m1

30m1 Nieuws

Griffioeners 3e op het NK .30M1

Griffioeners 3e op het NK .30M1

Onze .30M1 mannen (helaas geen vrouwen in onze .30M1) hebben meegedaan met het NK in Woerden, en zeker niet onverdienstelijk.