Veteranen Geweer

Veteranen Geweer

Groot kaliber veteranen geweer, 100 meter

Griffioencompetitie 1x/4 weken op zaterdagmiddag en via de laddercompetitie

Bij Schietsportvereniging SSV Griffioen kun je deelnemen aan de schietsport discipline: Groot kaliber geweer veteranen geweer, 100 meter. De veteranengeweer discipline wordt verschoten met een geweer wat voldoet aan o.a. de volgende eisen: Munitie met centraalvuurontsteking, kaliber niet groter dan 8 mm. Type of modeljaar van voor 1945. Nieuw geassembleerde geweren uit onderdelen en geweren van een latere productie dan de originele series zijn niet toegestaan. Conventioneel (hand-) grendelsysteem. Originele uitvoering. Dioptervisier is toegestaan mits origineel. Ringkorrels en optische richtmiddelen zijn niet toegestaan. Het wapen moet gebruikt zijn in de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie.

Volledig reglement en info

Veteranen geweer competitie

SSV Griffioen organiseert voor haar leden wedstrijden voor de KNSA discipline Veteranen Geweer. De wedstrijden worden staand geschoten op diverse afstanden.

 

Data en tijden

Zie agenda.

 

Inschrijven

Deze competitie werkt op basis van vrije inloop. Dat betekent dat u op wedstrijddagen de competitieleider Oscar aan kan spreken om u in te schrijven. U kunt ook een e-mail sturen aan bestuur@ssvgriffioen.nl, waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 • Discipline
 • Naam
 • KNSA-nummer
 • Griffioen lidnummer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan bestuur@ssvgriffioen.nl.

REGLEMENT

De veteranengeweer discipline wordt verschoten met een geweer wat voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • Elk geweer,ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met eenkaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch
 • Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5mm (0,26 inch);
 • Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan deuitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van vóór 1960;
 • Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke fabrieksonderdelen;
 • Originele uitvoering (indien origineel, is een dioptervizier toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
 • Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde in artikel 2.3.1-c.1;
 • De schietriem mag alleen aan het geweer worden bevestigd indien gebruik wordt gemaakt van het originele bevestigingspunt (of cordon-beugel). Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSF-reglementen Hoofdstuk 7, Rifle Rules. Zélf aan het geweer aangebrachte bevestigingspunten zijn niet toegestaan.
 • Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen behorend kaliber is toegestaan;
 • Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep;
 • Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van ten minste 1500 gram.
 • Geschoten wordt op de nationale wedstrijdschijf “Woerden” met ringen van 10 tot 1, waarbij de diameter van de 10-ring 28 mm is en die van de 1-ring 328 mm. De diameter van de zwarte roos is 195 mm.

Er zijn twee wedstrijdonderdelen:

 • 100 meter liggend: 30 wedstrijdschoten + ongelimiteerd aantal proefschoten binnen 40 minuten
 • 100 meter knielend: 30 wedstrijdschoten + ongelimiteerd aantal proefschoten binnen 50 minuten

Na afloop levert de schutter alleen de 4 wedstrijdkaarten in bij de wedstrijdleiding. Alle 4 kaarten moeten zijn voorzien van de datum en de naam, het Griffioen lidnummer en het KNSA nummer van de schutter.

Om mee te dingen naar het kampioenschap moet minimaal 7 x per jaar aan een wedstrijd worden deelgenomen. Het gemiddelde van de 7 best geschoten wedstrijden bepaalt de rangschikking, ook al heeft men meer wedstrijden geschoten. Indien een schutter minder dan 7 wedstrijden heeft geschoten wordt het gemiddelde hiervan gebruikt om de rangorde te bepalen.

In de rangorde staan eerst de schutters met minimaal 7 wedstrijden bovenaan, gevolgd door de schutters met minder dan 7 wedstrijden, daarbij gerangschikt op het gemiddelde van de geschoten beurten.

De wedstrijdresultaten worden uiterlijk binnen 2 weken na de wedstrijd bekend gemaakt. Bij de telling wordt gebruikgemaakt van een schotmaat in het kaliber .38. Een schutter heeft, na bekendmaking van de uitslag, maximaal 4 weken de tijd om een hertelling van de betreffende wedstrijd aan te vragen. Verder is het mogelijk om per lopend jaar maximaal 1 wedstrijd in te halen buiten de reguliere wedstrijden om. Dit moet in overleg met de wedstrijdleiding gebeuren.

De bevindingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

Veteranengeweer op de 100m baan

Verenigingswapens geschikt voor VG

mauser 98

VG Nieuws