Militair Geweer

Militair Geweer

Groot kaliber militair geweer, 100 meter

Griffioencompetitie 1x/4 weken op zaterdagmiddag en via de laddercompetitie

 Bij Schietsportvereniging SSV Griffioen kun je deelnemen aan de schietsport discipline: Groot kaliber geweer militair geweer, 100 meter. De militair geweer discipline wordt verschoten met een geweer wat ooit (nu of in het verleden) gebruikt is in de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Prototypes en afgeleide burgerversies zijn ook toegestaan.

Volledig reglement en info

Militair geweer competitie

SSV Griffioen organiseert voor haar leden wedstrijden voor de KNSA discipline Veteranen Geweer. De wedstrijden worden staand geschoten op diverse afstanden.

 

Data en tijden

Zie agenda.

 

Inschrijven

Deze competitie werkt op basis van vrije inloop. Dat betekent dat u op wedstrijddagen de competitieleider Oscar aan kan spreken om u in te schrijven. U kunt ook een e-mail sturen aan bestuur@ssvgriffioen.nl, waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 • Discipline
 • Naam
 • KNSA-nummer
 • Griffioen lidnummer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan bestuur@ssvgriffioen.nl.

REGLEMENT

Elk geweer,ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met een kaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch en in gebruik is, of in gebruik is geweest bij enige gewapende reguliere eenheid van de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie.

Militair geweer

 • Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t. toe te voegen aan de bewapening vallen ook onder deze wapengroep, evenals de directe civiele afleidingen van het desbetreffende wapen;
 • Originele uitvoering (indien origineel, is een dioptervizier toegestaan);
 • Niet toegestaan zijn: een ringkorrel of optische richtmiddelen;
 • Gebruik van een tweepoot of steun is niet toegestaan;
 • Een van het origineel afwijkende rubberen handgreep is toegestaan, mits deze niet is voorzien van een handpalmstop;
 • Een mondingsvlamdemper is toegestaan, een mondingsrem echter niet;
 • Indien de originele uitvoering uitsluitend is geproduceerd met een gecombineerde mondingsvlamdemper – mondingsrem, is dit toegestaan;
 • Een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
 • Een trekkerdruk van ten minste 1500 gram;
 • Het gebruik van de geweer- of schietriem is toegestaan. Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSF-reglementen, Hoofdstuk 7, Rifle Rules;
 • De riem mag alleen aan het geweer worden bevestigd door middel van het originele bevestigingspunt (of cordonbeugel). Zèlf aan het geweer aangebrachte beugels etc. zijn niet toegestaan;
 • Een geplaatst magazijn mag niet steunen op hand, pols of onderarm;

Militair geweer optiek

Conform Militair Geweer met de volgende wijzigingen en aanvullingen:

 • Er mag in deze discipline uitsluitend gebruik worden gemaakt van
  semiautomatische geweren.
 • Het gewicht mag, met kijker en kijkerbevestiging, alsmede met de
  gemonteerde tweepoot, de 8,5 kg niet te boven gaan.
 • Opgelegd schieten, gebruik van tweepoot of schietriem of steun is
  toegestaan.
 • Ondersteuning aan voorkant van het geweer mag maximaal 7 cm
  zijn, in de lengterichting gemeten. Dit mag een cilindervormig
  knielkussen zijn; het kussen mag het voorhout niet klemmen. De
  kolf/lade moet vrij kunnen bewegen in/op de steun en moet een
  zijdelingse ruimte hebben van tenminste 5 mm. Gebruik van een
  zgn. “Benchreststeun”, welke het wapen zijdelings klemt, is niet
  toegestaan.
 • Een tweepoot dient opklapbaar, eenvoudig afneembaar en mag
  inschuifbaar zijn. Er mag geen verband zijn, anders dan de
  scharnierpunten, tussen de twee poten.
 • Een schiethandschoen en een schietjas zijn niet toegestaan.
 • De kolf mag niet bewerkt zijn indien dit het schietresultaat
  gunstig kan beïnvloeden.
 • Geen enkel ander extra hulpmiddel aan hand of kolf is
  toegestaan; de kolf mag geen contact met de ondergrond c.q. de
  schietmat maken.
 • Als er vaste verhogende ondersteuning en/of een monopod
  deel uitmaakt van de achterkant kolf, dan dient deze verwijderd te
  KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel IV, 01-10-2022, pagina 5
  worden/ingetrokken/ingedraaid/ingeklapt te zijn en verzegeld te
  worden door de wedstrijdleiding. Indien de ingeklapte/
  ingedraaide toestand kolfverhogend werkt mag dit niet als
  steunpunt voor de niet-schiethand worden gebruikt.
 • Licht-emitterende hulpmiddelen zijn niet toegestaan
 • Geschoten wordt op de nationale wedstrijdschijf “Woerden” met ringen van 10 tot 1, waarbij de diameter van de 10-ring 28 mm is en die van de 1-ring 328 mm. De diameter van de zwarte roos is 195 mm.

Er zijn twee wedstrijdonderdelen:

 • 100 meter liggend: 30 wedstrijdschoten + ongelimiteerd aantal proefschoten binnen 40 minuten
 • 100 meter knielend: 30 wedstrijdschoten + ongelimiteerd aantal proefschoten binnen 50 minuten

Na afloop levert de schutter alleen de 4 wedstrijdkaarten in bij de wedstrijdleiding. Alle 4 kaarten moeten zijn voorzien van de datum en de naam, het Griffioen lidnummer en het KNSA nummer van de schutter.

Om mee te dingen naar het kampioenschap moet minimaal 7 x per jaar aan een wedstrijd worden deelgenomen. Het gemiddelde van de 7 best geschoten wedstrijden bepaalt de rangschikking, ook al heeft men meer wedstrijden geschoten. Indien een schutter minder dan 7 wedstrijden heeft geschoten wordt het gemiddelde hiervan gebruikt om de rangorde te bepalen.

In de rangorde staan eerst de schutters met minimaal 7 wedstrijden bovenaan, gevolgd door de schutters met minder dan 7 wedstrijden, daarbij gerangschikt op het gemiddelde van de geschoten beurten.

De wedstrijdresultaten worden uiterlijk binnen 2 weken na de wedstrijd bekend gemaakt. Bij de telling wordt gebruikgemaakt van een schotmaat in het kaliber .38. Een schutter heeft, na bekendmaking van de uitslag, maximaal 4 weken de tijd om een hertelling van de betreffende wedstrijd aan te vragen. Verder is het mogelijk om per lopend jaar maximaal 1 wedstrijd in te halen buiten de reguliere wedstrijden om. Dit moet in overleg met de wedstrijdleiding gebeuren.

De bevindingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

Militair geweer

Verenigingswapens geschikt voor MG

100 meter gkg

MG Nieuws