Competities

Competities


Clubcompetities binnen de SSV Griffioen

Inleiding

De SSV Griffioen biedt de leden de mogelijkheid om aan een groeiend aantal clubcompetities -ook wel interne competities genoemd- deel te nemen. Schieten in competitieverband is niet alleen gezellig, maar draagt ook zichtbaar bij aan de schietvaardigheid.

 

Deelname verplicht of vrijwillig

Deelname aan een of meerdere clubcompetities staat in principe open voor alle leden en aspiranten.

Heb je geen verlof, dan is het deelnemen aan een competitie niet verplicht maar wel leuk!

Voor verlofhouders geldt dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen; binnen of buiten de vereniging ( zie CWM deel II). Gecertificeerde verenigingen moeten erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, per kalenderjaar deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetitie van SSV Griffioen, deelnemen aan een clubcompetitie bij een andere schietsport vereniging of buiten een vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden.

Heb je wel een verlof dan neem je per kalenderjaar deel aan:

  • 5 wedstrijden binnen één discipline van de clubcompetities

of

  • de individuele laddercompetitie in één discipline  (5 x set
    doelschijven inleveren)

of

  • een interne competitie bij een andere schietsportvereniging
    (aantoonbaar via brief van het bestuur)

of

  • 3 externe wedstrijden (aantoonbaar via deelname bewijzen of
    rankinglijst).

Clubcompetitie

De interne clubcompetities betreffen de door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer per kalender jaar deelnemen.

 

Externe wedstrijden/competitie

Sportschutters met een verlof, kunnen ook ervoor kiezen om deel te nemen aan wedstrijden buiten de vereniging. Die sportschutters moet dan wel aan het einde van het kalenderjaar aan het bestuur kunnen aantonen dat zij tenminste 3 keer hebben deelgenomen aan externe wedstrijden met vermelding in de ranking (cf. Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21). Zij hoeven dan niet deel te nemen aan een interne competitie van de vereniging.

 

Ook elders lid van een vereniging

Sportschutters die bij meerdere schietsportverenigingen lid zijn, zijn verplicht om maar bij één van de verenigingen deel te nemen aan een interne competitie. Als een lid van de SSV Griffioen dus al bij een andere gecertificeerde vereniging aan de competitie deelneemt, dan hoeft hij niet ook nog bij de SSV Griffioen aan een competitie deel te nemen. Het bestuur van de andere vereniging moet aan het bestuur van de SSV Griffioen verklaren dat de betreffende sportschutter in een kalenderjaar aan de competitie verplichtingen heeft voldaan.

 

Aantal wapens op verlof

Verplichte deelname aan een interne of externe competities is niet afhankelijk van het aantal wapens op verlof.

 

Controle

De controle op deelname aan de interne competitie is onderdeel van de (periodieke) certificering en ligt dus niet bij de politiemedewerkers van de afdeling Bijzondere Wetten. De politie controleert alleen of u als verlofhouder lid bent van een gecertificeerde vereniging en of u tenminste 18 geregistreerde schietbeurten heeft bij gecertificeerde schietsportverenigingen.

Schutters-met-verlof, die niet aantoonbaar deelnemen aan een clubcompetitie binnen Griffioen, interne competitie elders of externe officiële wedstrijden, verliezen uiteindelijk het lidmaatschap van de vereniging en daarmee hun verlof.

 

Kalenderjaar en verlofjaar

Sportschutters moeten per kalenderjaar aantonen dat zij aan de competitieverplichtingen hebben voldaan.

Bij het verlengen van een verlof controleert de politie het aantal schietbeurten in de voorafgaande 12 maanden en verlengt dan het verlof voor een jaar (verlofjaar).  Het verlofjaar is maar zelden gelijk aan een kalenderjaar.

 

De clubcompetities; groepsgewijs of individueel ?

Groepscompetities

Op de volgende pagina’s tref je een overzicht van de huidige groepscompetities. De meeste groepscompetitie worden op de zaterdag gehouden. Enkele clubcompetities zijn op woensdagavond en zondag. Kun je niet aan een groepscompetitie deelnemen dan bestaat de mogelijkheid om flexibel in eigen tijd/gelegenheid op de reguliere clubdagen aan de ‘ladder’-competitie mee te doen ( zie hieronder).

De groepscompetities hebben op jaarbasis 12 of meer wedstrijden; namelijk om de twee of vier weken. Uiteraard kan het voorkomen dat je niet aan alle wedstrijden kunt meedoen. Voor elke groepscompetitie geldt een minimum aantal keren dat je meegedaan moet hebben om mee te dingen naar het clubkampioenschap. Je kunt dus gerust een aantal keren afwezig zijn. Uiteraard kun je ook altijd later instromen in een lopende klassering.

Individuele competities = de laddercompetities

Sommige leden kunnen  door bijvoorbeeld onregelmatige diensten niet deelnemen aan de groepscompetities. Voor hen bestaat de mogelijkheid om binnen een aantal disciplines, mee te doen aan een zo genoemde ‘laddercompetitie’.

In dat geval koop je -wanneer het je uitkomt een set wedstrijdkaarten op bij het telbureau. Deze genummerde en gewaarmerkte kaarten, gebruik je om je wedstrijd zelfstandig te schieten volgens de regels van de betreffende discipline. Na afloop lever je deze kaarten voorzien van naam, KNSA-nummer, datum, discipline en afstand direct weer in op het telbureau.

De organisatie van de clubcompetitie telt de geschoten punten en publiceert op de club een overzicht van de resultaten. Ook hier geldt voor verlofhouders de eis van ten minste 5 deelnames (het op 5 verschillende dagen ophalen en weer inleveren van een set wedstrijdkaarten) per jaar.