De kogelvangers afgraven

Beste Griffioeners,

Periodiek moeten de kogelvangers worden ontdaan van al het lood. Na de laatste opschoning in 2014 was dat nu weer hard nodig. In juli zijn op een vrijdag en een zaterdag de kogelvangers op de 25m banen onder handen genomen. Daarvoor waren veel handen nodig. Ondanks de mechanische ondersteuning van een passend formaat graver en sjovel was er veel handarbeid nodig. Dat was zwaar werk, maar dat ging in een vrolijke sfeer ondersteund met snoep, koek, koffie, frisdrank en een lunch. In de gang naar de banen kon je zien dat de opschoning niet voor niets is gedaan. Vele speciekuipen met lood zijn er uitgekomen.

Alle vrijwilligers: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!!!

Ook de kogelvanger van de 100m baan moet opgeschoond worden. Dat is gepland op 30 oktober. Het werk op de 25m banen heeft geleerd om meer Griffioeners te betrekken bij het opschonen: een groep die om 10 uur start tot kort na de lunch en een groep die kortvoor de lunch start en na de lunch de taken overneemt.

Dus Griffioeners gezocht voor de volgende zware, maar gezellige klus en een lekkere lunch.

Je kunt je aanmelden op onderhoud@ssvgriffioen.nl

Het bestuur


Implementatie van de per 14 juli 2016 gewijzigde circulaire

Beste Griffioeners,

In aanvulling op het bericht Circulaire van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangepast het volgende.

Alle sportschutters (circa 50) die geslaagd zijn voor klein kaliber geweer, pistool en revolver zullen binnenkort worden uitgenodigd voor een aanvullende cursus groot kaliber pistool en revolver en voor de cursus groot kaliber geweer.

Per avond kunnen 12 schutters deelnemen aan de cursus. De cursussen zullen op donderdagavonden, die beschikbaar zijn, gegeven worden.
De volgende data zijn beschikbaar voor pistool en revolver:
13 oktober, 10 november, 8 december en 2 februari
Voor geweer zijn de volgende data gereserveerd:
15 december 26 januari 9 februari en 23 februari.
Helaas is er geen capaciteit om de cursussen in kortere tijd te realiseren.

De verenigingsregels met betrekking tot introducés en de mogelijkheid om hen ook met  groot kaliber wapens te laten kennis maken veranderen pas na 23 februari 2017. De aangepaste huisregels zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Tot die tijd blijft alles bij het oude: introducés maken kennis met de schietsport via klein kaliber verenigingswapens.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Circulaire van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangepast

Circulaire van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangepast

Beste Griffioeners,

Op 14 juli is de nieuwe circulaire van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gepubliceerd in de Staatscourant. De KNSA heeft de belangrijkste punten voor de sportschutters samengevat in dit document (klik) . In het document staat ook een verwijzing naar de 90 pagina’s tellende volledige circulaire.

In het kort:

Het betreft deze keer een aantal verruimingen voor de sportschutters!! Zo wordt het weer mogelijk voor aspiranten en eerstejaars schutters (ná volgen van de GK OBC cursus) en introducés om met groter kaliber dan .22 te schieten. Bovendien is het mogelijk geworden om na twee jaar volwaardig lidmaatschap één handvuurwapen in maximaal 9 mm of één GK grendel geweer op verlof te zetten zonder na het eerste jaar volwaardig lidmaatschap eerst een klein kaliber wapen (.22) aan te moeten schaffen. Voor semiautomaten blijven de eerdere voorwaarden onveranderd.

Uiteraard zal het bestuur er voor zorgen dat op korte termijn de huisregels van SSV Griffioen in lijn met de nieuwe circulaire worden aangepast. Via deze site zullen de Griffioeners op de hoogte worden gehouden.

De implementatie van de nieuwe circulaire zal zijn beslag vinden tijdens de eerstvolgende OBC-cursus, die zal starten op 24 september 2016, via een optionele extra cursus ochtend.

De uitbreidingscursus GK voor de geslaagde KK OBC cursisten, die vallen onder de voorgaande circulaire, is voor GK handvuur wapens op 8 december 2016 en voor GK geweer op 15 december 2016, waarbij er, afhankelijk van de behoefte bij de KK schutters en de beschikbare capaciteit van OBC trainers, nog een gelegenheid zal volgen.

Met vriendelijke groet

Bestuur SSV Griffioen


Convenant met SV De Kruithoorn

Beste leden van SSV Griffioen,

Enige tijd geleden heeft heeft SV De Kruithoorn contact gezocht met SSV Griffioen over het gebruik van de 100m baan. De Kruithoorn heeft een aantal leden die een verlof hebben voor een GKG en willen hun leden daarvoor de gelegenheid bieden om op een 100m baan te oefenen. De mogelijkheden bij de Kruithoorn zijn daar zeer beperkt; het huren van militaire banen is nog sporadisch mogelijk en ook zeer kostbaar geworden.

De besturen van de beide verenigingen hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van de banen, het kostenplaatje en het aantal schutters dat tegelijkertijd mag komen. De Kruithoornschutters komen voor het eerst op 13 februari 2016.

Het bestuur verwacht van de leden van SSV Griffioen dat zij de Kruithoornschutters gastvrij zullen ontvangen. Bovendien is het van belang de Kruithoornleden te helpen bij het juiste gebruik van de banen.

Als jullie nog vragen hebben, stel ze aan het bestuur. Indien er problemen zijn meld het aan de toezichthouder en/of aan het bestuur.
De besturen zullen periodiek evalueren of de afspraak tussen de beide verenigingen goed werkt. De ervaringen van leden van SSV Griffioen willen we graag bij de evaluatie betrekken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur


Factuur contributie 2016 per e-mail

Geachte leden van de Griffioen,

Een dezer dagen zal de factuur voor uw lidmaatschap worden verstuurd. Zoals aangekondigd zullen alle facturen per e-mail verstuurd worden, u ontvangt geen papieren versie. Het is van belang dat uw e-mailadres correct bij ons bekend is. Geef daarom wijzigingen zo snel mogelijk door aan de secretaris via secretaris@ssvgriffioen.nl

Heeft u voor woensdag 18 november nog geen factuur ontvangen via email, controleer dan uw spamfilter. Indien u dan nog geen factuur ontvangen heeft, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@ssvgriffioen.nl

Met vriendelijke groet,

De penningmeester