Wijziging m.b.t. laddercompetitie

Geachte Leden van de SSV Griffioen,

De manier waarop u op het telbureau wedstrijdkaarten voor de laddercompetitie kunt kopen, gaat veranderen. Vanaf komende zaterdag 18 juli kunt u op het telbureau voor alle laddercompetities, complete sets wedstrijdkaarten kopen. Een set bestaat uit het benodigde aantal wedstrijdkaarten, een proefkaart en een instructievel.

Deze set wordt in één keer afgerekend met de barcode die vermeldt staat op het instructievel. Hierdoor wordt de verkoop en daarmee uw deelname op naam geregistreerd. Koop dus nooit wedstrijdkaarten voor een ander en controleer of u de juiste set ontvangen hebt.

Na ontvangst volgt u de instructie op; u schiet uw wedstrijd en levert na afloop de wedstrijdkaarten in op het telbureau. Deze gewaarmerkte wedstrijdkaarten moeten allemaal op de achterkant volledig zijn ingevuld.

Op het telbureau worden de kaarten aaneen geniet.

Binnen de SSV Griffioen kunt u momenteel deelnemen aan de volgende laddercompetities die u in eigen tijd / op eigen gelegenheid kunt schieten.

Laddercompetities SSVG:

 • 10 meter klein kaliber pistool/revolver
 • 25 meter klein kaliber pistool/revolver
 • 25 meter groot kaliber pistool revolver
 • 12 meter klein kaliber karabijn/geweer staande houding (zonder optiek)
 • 100 meter klein kaliber geweer/karabijn (zonder optiek)
 • 100 meter standaard geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter vrij geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter veteranen geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter militair geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter precisie geweer groot kaliber ( optiek)
 • 100 meter klein kaliber geweer met optiek

Deelname aan clubcompetitie, zowel in groepsverband als zelfstandig op eigen gelegenheid, binnen de laddercompetitie, is noodzakelijk voor verlofhouders. U dient als verlofhouder binnen een laddercompetitie of groepscompetitie aan ten minste 5 wedstrijden op 5 verschillende data te hebben deelgenomen. Dit geldt niet voor die schutters die deelnemen aan ten minste 3 kwalificerende externe wedstrijden. Zie onze site voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SSV Griffioen.


Leges wapenverloven verhoogd per 1 mei 2015

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling Wapens en Munitie noodzakelijk geweest, die op 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant; de Regeling is derhalve op 28 maart 2015 in werking getreden.

Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges echter pas per 1 mei 2015 te laten ingaan. Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof – te weten € 10,00 – wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 1 mei 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.

Bericht overgenomen van de KNSA, klik hier voor het gehele bericht.


Ledenvergadering 31 maart

Geachte leden en geachte aspiranten van de SSV Griffioen,

Zoals ook per e-mail aangekondigd, houden we op 31 maart de gebruikelijke ‘voorjaarsledenvergadering’. Het bestuur van de SSVG nodigt u hier dan ook graag voor uit.

 • Dinsdag 31 maart  2015
 • Inloop 19:30
 • Aanvang 20:00
 • Eindtijd ca. 22:00

De agenda bestaat uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag ALV d.d. 14 oktober 2014 (link)
 5. Terugblik laatste 6 maanden
 6. Vaststelling jaarrekening 2014  incl. verslag kascommissie.
 7. Vooruitblik komende 6 maanden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De stukken liggen op de vereniging ter inzage; zie voorts ook onze site.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
De Secretaris


Uw KNSA pas voor 2015 ligt voor u klaar

Op het telbureau zijn de KNSA passen voor 2015 beschikbaar voor leden die hoofdlid zijn bij de SSV Griffioen (deze leden betalen KNSA contributie via SSV Griffioen).

Voor enkele leden is de uitgifte van de nieuwe pas echter geblokkeerd, omdat het bestuur van deze leden nog geen verklaring omtrent verlof heeft ontvangen. De verklaring is beschikbaar op het telbureau; na het invullen van deze verklaring wordt de pas uitgegeven.