Welkom bij Schietsportvereniging Griffioen te Amersfoortafbeelding1

SSV Griffioen is een vereniging, waar de leden veel disciplines van schietsport kunnen (leren) beoefenen.
De vele disciplines zijn mogelijk omdat de vereniging gehuisvest is in een prachtige accommodatie met twee 25-meter banen, een 100-meter baan en een clubhuis met panoramisch uitzicht. Alle drie de banen hebben ieder 8 schietpunten en zandkogelvangers. Het is daardoor mogelijk om met pistool, revolver en geweer te schieten met vrijwel alle kalibers die volgens de Wet Wapens en Munitie zijn toegestaan. Het is ook mogelijk om met lucht wapens te oefen. Daarnaast maakt de geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie de banen geschikt voor historische wapens.

Vanaf 19 mei 2021  is SSV Griffioen onder voorwaarden weer geopend.

 

Voorwaarden voor de heropening

De maatregelen die zijn genomen na de eerste lockdown en beschreven in “voorzorgsmaatregelen SSV Griffioen in verband met de Corona-pandemie”, blijven van kracht. De aanvullende maatregelen zijn het dragen van mondmaskers, de gezondheidscheck en de baanreservering.

Mondmaskers/gelaatsschermen
De verplichting om mondmaskers/gelaatsschermen te dragen op de accommodatie geldt in alle ruimten, met uitzondering van:

  • het telbureau achter het spatscherm voor de vrijwilliger op het telbureau.
  • op de banen tijdens het beoefenen van de schietsport (dus wel tijdens het wachten).
  • de bestuurskamer.

Gezondheidscheck
De gezondheidscheck is verplicht bij elk bezoek aan de accommodatie. Bij elk bezoek moet je een ingevuld en ondertekend formulier inleveren. Om opstoppingen te voorkomen moet je het formulier thuis printen en invullen. Op de accommodatie zijn geen formulieren voor de gezondheidscheck beschikbaar. Heb je geen gelegenheid om te printen, mail dan de ingevulde gezondheidscheckkort voor vertrek naar de accommodatie naar bestuur@ssvgriffioen.nl

Baanreservering
De overheid verplicht ook een reserveringssysteem voor de banen. Er zijn veel verschillende disciplines in de schietsport. Daardoor is ook de tijdsbesteding op de schietpunten van Griffioeners heel verschillend. Om die reden en op basis van de ervaringen na de eerste lockdown, heeft het bestuur gekozen voor een baanreservering bij aankomst op de accommodatie. De lijsten komen op een tafeltje direct bij de ingang te liggen. Op die lijst vul je je naam en tijdstip van aankomst in.

Daarop kan je intekenen op de volgende mogelijkheden:

  • 25m baan links
  • 25m baan rechts
  • 100m baan
  • Deelname aan de introductiecursus
  • Deelname aan de verenigingscompetitie

Afstand houden
Afstand houden, 1,5m, is de belangrijkste maatregel om virusoverdracht te voorkomen.
Dat is zittend makkelijker dan staand. Dus op de banen staan nu voldoende stoelen.

Introducés
Introducés zijn zoals gebruikelijk van harte welkom. Omdat het aantal personen per ruimte beperkt is, is het aantal introducés beperkt tot één persoon per Griffioenlid

Wachttijd
Kort voor de lockdown half december is een nieuw registratiesysteem ingevoerd. Hierdoor hebben nog niet alle vrijwilligers op het telbureau de mogelijkheid gehad om voldoende ervaring op te doen met het systeem. Ook zullen er nog vrijwilligers ingewerkt moeten worden op het nieuwe systeem. De inschrijving en de verkoop van artikelen op het telbureau kan daardoor wat meer tijd kosten. Graag jullie begrip daarvoor. En, zorg alsjeblieft dat je de KNSA pas en het schietboekje bij de hand hebt als je naar het telbureau gaat, dat helpt bij de doorstroming.

KNSA-passen, vrijwilligerskaarten en oorkondes
Deze documenten zijn beschikbaar. Dit jaar reikt een bestuurder de documenten uit bij de bestuurskamer. Hiervoor is gekozen om de drukte op het telbureau te voorkomen.

Extra open op vrijdagavond
Na een lange sluiting is de accommodatie 4x extra open op vrijdagavond, namelijk 21 en 28 mei en 4 en 11 juni van 19.00 – 22.00 uur. De rechter 25m baan is dan beschikbaar voor de introductiecursus.

Dakterras
Terrassen zijn toegestaan van 6.00-20.00 uur. Op het parkeerdek komt bij mooi weer een terras met gratis koffie, thee, water en koek/snoep. Totdat de kantine weer open mag is daar gelegenheid om zittend bij en
na te praten. Dan is ook het wachten wat veraangenaamd.

Verlengen verloven opgeschort

Op deze pagina van de afdeling Korpschef taken,  vind je de volgende tekst:

Werkwijze tijdens corona

Op 30 maart 2021 verstrijkt de geldigheidsduur van de jachtakten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de teams Korpscheftaken niet op de normale wijze – middels een persoonlijk contact – de jachtakte opnieuw verlenen.
Daarom ontvangen alle jachtaktehouders een brief waarin zij worden uitgenodigd om de relevante bescheiden voor het opnieuw verlenen van de jachtakte via de post op te sturen, waarna de verleningen verwerkt kunnen worden. Wacht met het insturen van de relevante bescheiden totdat u uw brief van Team Korpscheftaken heeft ontvangen en volg de aanwijzingen.

Zodra de maatregelen het mogelijk maken wordt een afspraak gemaakt, waarna de jachtaktehouders hun jachtakte in persoon kunnen afhalen en de leges kunnen betalen. Dit geldt overigens ook voor alle wapenverlofhouders, houders van de Vuurwapenpas en de erkenning WECG.

Het bestuur

Strijdige situatie voorkomen
Om te voorkomen dat er voor u een met de wet strijdige situatie ontstaat doordat de geldigheidsduur van uw jachtakte, verlof of erkenning is verlopen, heeft de politie aan de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd passende maatregelen te nemen in de regelgeving. Uw koepelorganisaties worden op de hoogte gehouden van de maatregelen die genomen worden. De maatregel duurt zolang dit vanwege het tegengaan van verspreiding van het coronavirus noodzakelijk wordt geacht.

Verlofhouders: Houd zelf goed in de gaten wanneer je actie moet ondernemen voor het verlengen  van je verlof.

♦ Bekijk het bezoek van EVA-tv bij SSV Griffioen

Schietsport beoefen je over het algemeen individueel. Waarbij de leden de uitdaging hebben hun prestaties steeds verder te verbeteren. Een extra uitdaging is om in competitieverband disciplines van de schietsport te beoefenen. De vereniging organiseert meer dan 10 interne competities voor handvuurwapens en geweren. Hiermee kunnen leden zich verder voorbereiden op externe wedstrijden. De vereniging organiseert nationale en internationale wedstrijden.
Voor startende sportschutters heeft SSV Griffioen een introductiecursus op 9 zaterdagochtenden ontwikkeld.

♦ Meer over de clubcompetities

Meer weten over SSV Griffioen

De vereniging is opgericht in 1977 en telde toen vijftien leden inclusief het bestuur. De vereniging sloot zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters (tegenwoordig Schietsport) Associatie (KNSA) en kreeg erkenning van de toenmalige Minister van Defensie. Door die erkenning kreeg de vereniging toestemming tot medegebruik van de militaire schietbanen op de Leusderheide waar de vereniging de eerste jaren geschoten heeft.

Het ledental liep de jaren daarna snel op en op zaterdagmorgen was het dan ook gezellig druk op de heide. Met het groeiende ledenaantal kwam ook de behoefte voor een eigen accommodatie. Eind jaren negentig zette de vereniging de eerste stappen. Met medewerking van Gemeente Amersfoort, het Waarborgfonds voor de Sport en de bank, kon het huidige overdekte banencomplex in 2003 gerealiseerd worden. SSV Griffioen heeft momenteel circa 400 leden, zowel mannen als vrouwen.

Meer weten over de accommodatie

SSV Griffioen heeft de beschikking over een bijzondere accommodatie. De schietbaan is aangelegd in een geluidswal van de wijk Nieuwland en is daardoor mooi ingebed in de omliggende woonwijk. Op de geluidswal is het clubhuis gebouwd van waaruit men kan genieten van een fantastisch uitzicht.

♦ Meer over de bouw en architectuur

Boven de 25-meterbanen beschikt de vereniging over een eigen parkeerdek.
De banen voldoen aan alle veiligheids-, ARBO- en milieueisen. Zo is er bijvoorbeeld een geavanceerd systeem voor luchtverversing geïnstalleerd waarbij warmte wordt teruggewonnen.