Leges wapenverloven verhoogd per 1 mei 2015

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling Wapens en Munitie noodzakelijk geweest, die op 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant; de Regeling is derhalve op 28 maart 2015 in werking getreden.

Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges echter pas per 1 mei 2015 te laten ingaan. Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof – te weten € 10,00 – wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 1 mei 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.

Bericht overgenomen van de KNSA, klik hier voor het gehele bericht.


Ledenvergadering 31 maart

Geachte leden en geachte aspiranten van de SSV Griffioen,

Zoals ook per e-mail aangekondigd, houden we op 31 maart de gebruikelijke ‘voorjaarsledenvergadering’. Het bestuur van de SSVG nodigt u hier dan ook graag voor uit.

 • Dinsdag 31 maart  2015
 • Inloop 19:30
 • Aanvang 20:00
 • Eindtijd ca. 22:00

De agenda bestaat uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag ALV d.d. 14 oktober 2014 (link)
 5. Terugblik laatste 6 maanden
 6. Vaststelling jaarrekening 2014  incl. verslag kascommissie.
 7. Vooruitblik komende 6 maanden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De stukken liggen op de vereniging ter inzage; zie voorts ook onze site.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
De Secretaris


Uw KNSA pas voor 2015 ligt voor u klaar

Op het telbureau zijn de KNSA passen voor 2015 beschikbaar voor leden die hoofdlid zijn bij de SSV Griffioen (deze leden betalen KNSA contributie via SSV Griffioen).

Voor enkele leden is de uitgifte van de nieuwe pas echter geblokkeerd, omdat het bestuur van deze leden nog geen verklaring omtrent verlof heeft ontvangen. De verklaring is beschikbaar op het telbureau; na het invullen van deze verklaring wordt de pas uitgegeven.


De website is vernieuwd

*** Update 26 februari, 2015 ***

Vanavond hebben alle leden van de Griffioen een E-mail ontvangen met instructies om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. Mocht u deze E-mail niet ontvangen hebben, dan betekent dat dat uw E-mailadres niet bij het bestuur bekend is. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw E-mailadres door te geven aan secretaris@ssvgriffioen.nl?

 

Geachte bezoeker,

Zoals u kunt zien is de website vernieuwd. In de afgelopen weken is onze webmaster druk bezig geweest om een en ander te bouwen, te testen en te moderniseren. Nieuwe features van de website:

 • Het oude donkere kleurenpalet is vervangen voor een lichte kleurstelling;
 • De site draait nu volledig op SSL, waardoor uw privacy nog beter gewaarborgd wordt;
 • De site is nu geschikt voor weergave op mobiele apparaten;
 • Het baanrooster is interactief en u kunt gemakkelijk wedstrijden naar uw agenda downloaden;
 • U kunt nu een incasso-formulier downloaden dat u digitaal kunt invullen. U hoeft het alleen nog te printen en te tekenen;
 • Het beeldmateriaal is vernieuwd;
 • En nog veel meer…

Wij wensen u veel plezier met het bezoeken van onze nieuwe site. Mocht u tijdens het surfen niet werkende links of afbeeldingen tegen komen, dan wordt het erg op prijs gesteld als u dat even laat weten via webmaster@ssvgriffioen.nl.

Suggesties, verzoeken en nieuw beeldmateriaal is altijd welkom!

Bestuur SSV Griffioen.


Start competitie Meesterkaart Zwaar of -GKP/GKR

Beste SSVG schutter,

Op woensdag 28 januari j.l. zijn wij van start gegaan met de interne competitie voor GKP/GKR oftewel de interne competitie Meesterkaart Zwaar. Doordat het niet mogelijk was om tijdig een aankondiging te doen was de opkomst wat laag. De volgende competitieavond voor Meesterkaart Zwaar staat in de planning voor woensdag 25 februari a.s. Een ieder die GKP/GKR mag schieten is hierbij van harte uitgenodigd om aan deze competitie deel te nemen.
Je kunt je opgeven door een e-mail met naam en KNSA-nummer te sturen naar  meesterkaartzwaar@ssvgriffioen.nl of door op één van onderstaande woensdagen gewoon naar de betreffende baan te komen en je daar in te schrijven.

De deelnemers dienen zelf te zorgen voor een wapen (eigen- of verenigingswapen) en de benodigde munitie. De benodigde kaarten worden vooralsnog door de vereniging verstrekt. Er wordt geschoten volgens het Wedstrijdreglement Meesterkaart Zwaar 25 meter Griffioen welke je via een link kunt inzien op de pagina “Info per Competitie”.

Zoals bij de meesten van jullie ondertussen wel bekend zal zijn moeten verlofhouders in 2015 verplicht deelnemen aan ten minste één interne competitie of ten minste 3 externe wedstrijden om hun verlof te mogen behouden. In geval van de interne competitie moeten zij in een jaar ten minste 5 keer aantoonbaar hebben deelgenomen aan een wedstrijd binnen één clubcompetitie. Om in de verenigingsranking van de competitie Meesterkaart Zwaar mee te tellen moeten zij echter ten minste 7 keer aan deze interne competitiewedstrijd hebben deelgenomen.

Voor de competitie Meesterkaart Zwaar 2015 is de 25m-baan rechts elke 4 weken op woensdagavond gereserveerd van 20:30 uur tot 22:00 uur op de volgende data:

28 januari
25 februari
25 maart
22 april
20 mei
17 juni
15 juli
12 augustus
9 september
7 oktober
4 november
2 december
30 december

Griffioen nodigt iedereen van harte uit om aan deze wedstrijden mee te doen!

Voor meer informatie over deze competitie, als je mee wilt doen met de organisatie hiervan of als je jezelf voor deze competitie op wil geven, neem je contact op met Reinier of Han  via meesterkaartzwaar@ssvgriffioen.nl.

Wij hopen op een groot aantal aanmeldingen en veel gezellige competitieavonden.