Convenant met SV De Kruithoorn

Beste leden van SSV Griffioen,

Enige tijd geleden heeft heeft SV De Kruithoorn contact gezocht met SSV Griffioen over het gebruik van de 100m baan. De Kruithoorn heeft een aantal leden die een verlof hebben voor een GKG en willen hun leden daarvoor de gelegenheid bieden om op een 100m baan te oefenen. De mogelijkheden bij de Kruithoorn zijn daar zeer beperkt; het huren van militaire banen is nog sporadisch mogelijk en ook zeer kostbaar geworden.

De besturen van de beide verenigingen hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van de banen, het kostenplaatje en het aantal schutters dat tegelijkertijd mag komen. De Kruithoornschutters komen voor het eerst op 13 februari 2016.

Het bestuur verwacht van de leden van SSV Griffioen dat zij de Kruithoornschutters gastvrij zullen ontvangen. Bovendien is het van belang de Kruithoornleden te helpen bij het juiste gebruik van de banen.

Als jullie nog vragen hebben, stel ze aan het bestuur. Indien er problemen zijn meld het aan de toezichthouder en/of aan het bestuur.
De besturen zullen periodiek evalueren of de afspraak tussen de beide verenigingen goed werkt. De ervaringen van leden van SSV Griffioen willen we graag bij de evaluatie betrekken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur


Factuur contributie 2016 per e-mail

Geachte leden van de Griffioen,

Een dezer dagen zal de factuur voor uw lidmaatschap worden verstuurd. Zoals aangekondigd zullen alle facturen per e-mail verstuurd worden, u ontvangt geen papieren versie. Het is van belang dat uw e-mailadres correct bij ons bekend is. Geef daarom wijzigingen zo snel mogelijk door aan de secretaris via secretaris@ssvgriffioen.nl

Heeft u voor woensdag 18 november nog geen factuur ontvangen via email, controleer dan uw spamfilter. Indien u dan nog geen factuur ontvangen heeft, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@ssvgriffioen.nl

Met vriendelijke groet,

De penningmeester


Wijziging m.b.t. laddercompetitie

Geachte Leden van de SSV Griffioen,

De manier waarop u op het telbureau wedstrijdkaarten voor de laddercompetitie kunt kopen, gaat veranderen. Vanaf komende zaterdag 18 juli kunt u op het telbureau voor alle laddercompetities, complete sets wedstrijdkaarten kopen. Een set bestaat uit het benodigde aantal wedstrijdkaarten, een proefkaart en een instructievel.

Deze set wordt in één keer afgerekend met de barcode die vermeldt staat op het instructievel. Hierdoor wordt de verkoop en daarmee uw deelname op naam geregistreerd. Koop dus nooit wedstrijdkaarten voor een ander en controleer of u de juiste set ontvangen hebt.

Na ontvangst volgt u de instructie op; u schiet uw wedstrijd en levert na afloop de wedstrijdkaarten in op het telbureau. Deze gewaarmerkte wedstrijdkaarten moeten allemaal op de achterkant volledig zijn ingevuld.

Op het telbureau worden de kaarten aaneen geniet.

Binnen de SSV Griffioen kunt u momenteel deelnemen aan de volgende laddercompetities die u in eigen tijd / op eigen gelegenheid kunt schieten.

Laddercompetities SSVG:

 • 10 meter klein kaliber pistool/revolver
 • 25 meter klein kaliber pistool/revolver
 • 25 meter groot kaliber pistool revolver
 • 12 meter klein kaliber karabijn/geweer staande houding (zonder optiek)
 • 100 meter klein kaliber geweer/karabijn (zonder optiek)
 • 100 meter standaard geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter vrij geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter veteranen geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter militair geweer groot kaliber liggend
 • 100 meter precisie geweer groot kaliber ( optiek)
 • 100 meter klein kaliber geweer met optiek

Deelname aan clubcompetitie, zowel in groepsverband als zelfstandig op eigen gelegenheid, binnen de laddercompetitie, is noodzakelijk voor verlofhouders. U dient als verlofhouder binnen een laddercompetitie of groepscompetitie aan ten minste 5 wedstrijden op 5 verschillende data te hebben deelgenomen. Dit geldt niet voor die schutters die deelnemen aan ten minste 3 kwalificerende externe wedstrijden. Zie onze site voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SSV Griffioen.


Leges wapenverloven verhoogd per 1 mei 2015

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling Wapens en Munitie noodzakelijk geweest, die op 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant; de Regeling is derhalve op 28 maart 2015 in werking getreden.

Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges echter pas per 1 mei 2015 te laten ingaan. Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof – te weten € 10,00 – wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 1 mei 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.

Bericht overgenomen van de KNSA, klik hier voor het gehele bericht.


De website is vernieuwd

*** Update 26 februari, 2015 ***

Vanavond hebben alle leden van de Griffioen een E-mail ontvangen met instructies om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. Mocht u deze E-mail niet ontvangen hebben, dan betekent dat dat uw E-mailadres niet bij het bestuur bekend is. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw E-mailadres door te geven aan secretaris@ssvgriffioen.nl?

 

Geachte bezoeker,

Zoals u kunt zien is de website vernieuwd. In de afgelopen weken is onze webmaster druk bezig geweest om een en ander te bouwen, te testen en te moderniseren. Nieuwe features van de website:

 • Het oude donkere kleurenpalet is vervangen voor een lichte kleurstelling;
 • De site draait nu volledig op SSL, waardoor uw privacy nog beter gewaarborgd wordt;
 • De site is nu geschikt voor weergave op mobiele apparaten;
 • Het baanrooster is interactief en u kunt gemakkelijk wedstrijden naar uw agenda downloaden;
 • U kunt nu een incasso-formulier downloaden dat u digitaal kunt invullen. U hoeft het alleen nog te printen en te tekenen;
 • Het beeldmateriaal is vernieuwd;
 • En nog veel meer…

Wij wensen u veel plezier met het bezoeken van onze nieuwe site. Mocht u tijdens het surfen niet werkende links of afbeeldingen tegen komen, dan wordt het erg op prijs gesteld als u dat even laat weten via webmaster@ssvgriffioen.nl.

Suggesties, verzoeken en nieuw beeldmateriaal is altijd welkom!

Bestuur SSV Griffioen.