Welkom bij Schietsportvereniging Griffioen te Amersfoortafbeelding1

SSV Griffioen is een vereniging, waar de leden veel disciplines van schietsport kunnen (leren) beoefenen.
De vele disciplines zijn mogelijk omdat de vereniging gehuisvest is in een prachtige accommodatie met twee 25-meter banen, een 100-meter baan en een clubhuis met panoramisch uitzicht. Alle drie de banen hebben ieder 8 schietpunten en zandkogelvangers. Het is daardoor mogelijk om met pistool, revolver en geweer te schieten met vrijwel alle kalibers die volgens de Wet Wapens en Munitie zijn toegestaan. Het is ook mogelijk om met lucht wapens te oefen. Daarnaast maakt de geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie de banen geschikt voor historische wapens.

Eindelijk goed nieuws: per 1 juli 2020 mogen onze schietbanen weer open. De openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland nog onder controle is.
Uiteraard zal de openstelling, onder restricties plaatsvinden, zoals minimaal 1,5 meter afstand houden (als het niet anders kan door een scherm gescheiden). Gedetailleerde informatie staat op de besloten site onder Leden – Maatregelen Corona

Ook de kantine is per 1 juli ook weer open onder hetzelfde voorbehoud als voor de schietbanen.

Het bestuur

ALV 5 juni 2020

Algemene ledenvergadering vergadering SSV Griffioen online op 5 juni 2020.
De aankondiging van de ALV, de agenda en benodigde documenten vinden de leden van SSV Griffioen op de besloten site onder leden > verslagen ALV’s > ALV 5 juni 2020.
Kan je als Griffioener niet inloggen, stuur dan een mail aan bestuur@ssvgriffioen.nl
Het bestuur

Verlengen verloven opgeschort

Op deze pagina van de afdeling Korpschef taken,  vind je de volgende tekst:

Maatregelen in verband met coronavirus
Eindelijk goed nieuws: per 1 juli 2020 mogen onze schietbanen weer open. De openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is.
Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties plaatsvinden, zoals minimaal 1,5 meter afstand houden (als het niet anders kan door een scherm gescheiden plaatsen). Gedetailleerde informatie verschijn binnen enkele weken op de besloten site.

Ook de kantine mag per 1 juli ook weer open onder hetzelfde voorbehoud als voor de schietbanen.

Het bestuur

Strijdige situatie voorkomen
Om te voorkomen dat er voor u een met de wet strijdige situatie ontstaat doordat de geldigheidsduur van uw jachtakte, verlof of erkenning is verlopen, heeft de politie aan de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd passende maatregelen te nemen in de regelgeving. Uw koepelorganisaties worden op de hoogte gehouden van de maatregelen die genomen worden. De maatregel duurt zolang dit vanwege het tegengaan van verspreiding van het coronavirus noodzakelijk wordt geacht.

Verlofhouders: Houd zelf goed in de gaten wanneer je actie moet ondernemen voor het verlengen  van je verlof.

♦ Bekijk het bezoek van EVA-tv bij SSV Griffioen

Schietsport beoefen je over het algemeen individueel. Waarbij de leden de uitdaging hebben hun prestaties steeds verder te verbeteren. Een extra uitdaging is om in competitieverband disciplines van de schietsport te beoefenen. De vereniging organiseert meer dan 10 interne competities voor handvuurwapens en geweren. Hiermee kunnen leden zich verder voorbereiden op externe wedstrijden. De vereniging organiseert nationale en internationale wedstrijden.
Voor startende sportschutters heeft SSV Griffioen een introductiecursus op 9 zaterdagochtenden ontwikkeld.

♦ Meer over de clubcompetities

Meer weten over SSV Griffioen

De vereniging is opgericht in 1977 en telde toen vijftien leden inclusief het bestuur. De vereniging sloot zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters (tegenwoordig Schietsport) Associatie (KNSA) en kreeg erkenning van de toenmalige Minister van Defensie. Door die erkenning kreeg de vereniging toestemming tot medegebruik van de militaire schietbanen op de Leusderheide waar de vereniging de eerste jaren geschoten heeft.

Het ledental liep de jaren daarna snel op en op zaterdagmorgen was het dan ook gezellig druk op de heide. Met het groeiende ledenaantal kwam ook de behoefte voor een eigen accommodatie. Eind jaren negentig zette de vereniging de eerste stappen. Met medewerking van Gemeente Amersfoort, het Waarborgfonds voor de Sport en de bank, kon het huidige overdekte banencomplex in 2003 gerealiseerd worden. SSV Griffioen heeft momenteel circa 400 leden, zowel mannen als vrouwen.

Meer weten over de accommodatie

SSV Griffioen heeft de beschikking over een bijzondere accommodatie. De schietbaan is aangelegd in een geluidswal van de wijk Nieuwland en is daardoor mooi ingebed in de omliggende woonwijk. Op de geluidswal is het clubhuis gebouwd van waaruit men kan genieten van een fantastisch uitzicht.

♦ Meer over de bouw en architectuur

Boven de 25-meterbanen beschikt de vereniging over een eigen parkeerdek.
De banen voldoen aan alle veiligheids-, ARBO- en milieueisen. Zo is er bijvoorbeeld een geavanceerd systeem voor luchtverversing geïnstalleerd waarbij warmte wordt teruggewonnen.

Nieuws van de vereniging

♦ DSR wedstrijd zondag 17 november 2019