Introducés en toeschouwers

Introducés en toeschouwers

Het beleid kort samengevat

De Toezichthouder van dienst beslist namens het bestuur over alle introducties. Alle geïntroduceerde schutters, jeugd en volwassenen, schieten uitsluitend onder onmiddellijk toezicht. De Toezichthouder bepaalt wie het onmiddellijk (direct en actief) toezicht op de introducé uitoefent; OBC- instructeur of ervaren Griffioenschutter.

 

Leeftijd

 • Het als schutter introduceren van kinderen jonger dan 12 jaar is niet toegestaan.
 • Geïntroduceerde schutters, jonger dan 16 jaar, schieten uitsluitend met lucht.
 • Alle geïntroduceerde sportschutters -niet-KNSA licentiehouders- 16 jaar of ouder mogen naast lucht, ook met vuurwapens schieten.
 • Over de toelating als toeschouwer jonger dan 12 jaar, beslist de Toezichthouder van dienst. Dit is mede afhankelijk van de drukte op de baan, de aanwezige disciplines, etc.

Wapens

 • De geïntroduceerde sportschutters mogen met hand- en schoudervuurwapens oefenen tot en met kaliber 9mm indien de ervaren begeleider ook voor die kalibers is geautoriseerd.
 • De geïntroduceerde sportschutters mogen geen semi-automatische geweren hanteren.
 • Deze beperking, over kalibers en semi-automaten, geldt zowel voor verenigingswapens, als het gebruik van wapens in bezit van leden/sportschutters.
 • De introducé krijgt het wapen pas op de baan overhandigd door de begeleider. Ook de munitie wordt pas per schot of serie overhandigd zodat voorkomen wordt dat de mogelijkheid bestaat dat de introducé munitie mee naar huis neemt.
 • Na afloop neemt de begeleider direct op de baan cq het schietpunt het wapen weer over van de introducé en zorgt voor het correct opbergen of inleveren ervan.

 

Verantwoordelijkheid

 • Alle Griffioen-leden zijn verantwoordelijk voor hun gasten, (zowel geïntroduceerde schutters als toeschouwer).
 • De introducés wordt door de begeleider op geen enkel moment op de baan alleen gelaten.
 • Aspiranten van de SSV Griffioen mogen niet introduceren, tenzij onder directe begeleiding van een OBC-lid of ervaren sportschutter tevens lid van de SSV Griffioen. Het kan eventueel met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

   

  Kosten

  • Alle introducés betalen 2 euro baangeld.
  • Alle introducés en toeschouwers moeten zich legitimeren en hun persoonsgegevens worden ingeschreven in de geautomatiseerde administratie (NSR).
  • Alle introducés en toeschouwers tekenen ook het fysieke presentie/schietregister.
  • Iemand kan in een periode van 12 maanden maximaal 3 maal geïntroduceerd worden.
  • De introducees vullen vooraf het formulier “Introductie Schietsport” in.