Over ons

Over ons

De vereniging

De vereniging is opgericht in 1977 en telde toen vijftien leden inclusief het bestuur. De vereniging sloot zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters (tegenwoordig Schietsport) Associatie (KNSA) en kreeg erkenning van de toenmalige Minister van Defensie. Door die erkenning kreeg de vereniging toestemming tot medegebruik van de militaire schietbanen op de Leusderheide waar de vereniging de eerste jaren geschoten heeft.

Het ledental liep de jaren daarna snel op en op zaterdagmorgen was het dan ook gezellig druk op de heide. Met het groeiende ledenaantal kwam ook de behoefte voor een eigen accommodatie. Eind jaren negentig zette de vereniging de eerste stappen. Met medewerking van Gemeente Amersfoort, het Waarborgfonds voor de Sport en de bank, kon het huidige overdekte banencomplex in 2003 gerealiseerd worden. SSV Griffioen heeft momenteel circa 400 leden, zowel mannen als vrouwen.

Weten hoe we met uw gegevens omgaan?

Bekijk onderstaande documenten die voor onze vereniging van toepassing zijn:

De locatie

SSV Griffioen heeft de beschikking over een bijzondere accommodatie. De schietbaan is aangelegd in een geluidswal van de wijk Nieuwland en is daardoor mooi ingebed in de omliggende woonwijk. Op de geluidswal is het clubhuis gebouwd van waaruit men kan genieten van een fantastisch uitzicht.

Boven de 25-meterbanen beschikt de vereniging over een eigen parkeerdek.
De banen voldoen aan alle veiligheids-, ARBO- en milieueisen. Zo is er bijvoorbeeld een geavanceerd systeem voor luchtverversing geïnstalleerd waarbij warmte wordt teruggewonnen.

Meer over de bouw en architectuur kunt u hier lezen.

De kleine lettertjes

Schietsportvereniging Griffioen heeft als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘Gooi- en Eemland’, onder nummer 40.50.61.47.

De SSV Griffioen is aangesloten bij de overkoepelende sportbond; de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) met verenigingsnummer 3340 en is als schietsportvereniging door de KNSA al dusdanig gecertificeerd .

De vereniging is bij haar oprichting erkend door het Ministerie van Defensie.

Het bestuur