Over ons

Over ons

De vereniging

De vereniging is opgericht in 1977 en telde toen vijftien leden inclusief het bestuur. De vereniging sloot zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters (tegenwoordig Schietsport) Associatie (KNSA) en kreeg erkenning van de toenmalige Minister van Defensie. Door die erkenning kreeg de vereniging toestemming tot medegebruik van de militaire schietbanen op de Leusderheide waar de vereniging de eerste jaren geschoten heeft.

Het ledental liep de jaren daarna snel op en op zaterdagmorgen was het dan ook gezellig druk op de heide. Met het groeiende ledenaantal kwam ook de behoefte voor een eigen accommodatie. Eind jaren negentig zette de vereniging de eerste stappen. Met medewerking van Gemeente Amersfoort, het Waarborgfonds voor de Sport en de bank, kon het huidige overdekte banencomplex in 2003 gerealiseerd worden. SSV Griffioen heeft momenteel circa 400 leden, zowel mannen als vrouwen.

Weten hoe we met uw gegevens omgaan?

Bekijk onderstaande documenten die voor onze vereniging van toepassing zijn:

De locatie

SSV Griffioen heeft de beschikking over een bijzondere accommodatie. De schietbaan is aangelegd in een geluidswal van de wijk Nieuwland en is daardoor mooi ingebed in de omliggende woonwijk. Op de geluidswal is het clubhuis gebouwd van waaruit men kan genieten van een fantastisch uitzicht.

Boven de 25-meterbanen beschikt de vereniging over een eigen parkeerdek.
De banen voldoen aan alle veiligheids-, ARBO- en milieueisen. Zo is er bijvoorbeeld een geavanceerd systeem voor luchtverversing geïnstalleerd waarbij warmte wordt teruggewonnen.

Meer over de bouw en architectuur kunt u hier lezen.

De kleine lettertjes

Schietsportvereniging Griffioen heeft als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘Gooi- en Eemland’, onder nummer 40.50.61.47.

De SSV Griffioen is aangesloten bij de overkoepelende sportbond; de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) met verenigingsnummer 3340 en is als schietsportvereniging door de KNSA al dusdanig gecertificeerd .

De vereniging is bij haar oprichting erkend door het Ministerie van Defensie.

De banen vanuit de lucht

Veelgestelde vragen

Kan ik een keer kennis komen maken?

Het is mogelijk om kennis te maken door een bezoek aan de accommodatie. Tijdens een rondleiding krijg je algemene informatie over de vereniging en de sport. Je kunt je een beeld vormen van de activiteiten en de sfeer op de club. Maak een afspraak middels het contact formulier.

Kan ik kennis maken met de schietsport?

Je kan de schietsport ervaren met een ervaren instructeur. Als je naar aanleiding van een rondleiding, de schietsport een keer wilt ervaren, dan is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk onder begeleiding van een ervaren instructeur. Je kunt dan oefenen met een geweer, revolver en pistool met verschillende kalibers. Kijk hiervoor op de pagina introducee schietvereniging.

Kunnen we ook als groep kennis komen maken?

Groepen geïnteresseerden kunnen de schietsport ervaren onder begeleiding van instructeurs. De instructeurs laten de deelnemers kennismaken met de schietsport, de vele disciplines binnen de schietsport, de vuurwapens en vooral de veiligheidsprocedures. Afhankelijk van de omvang van de groep vindt de kennismaking binnen of buiten de reguliere openingstijden SSV Griffioen plaats.

Groepen geïnteresseerden moeten ruim van te voren de introductie aanmelden om afspraken te maken over de voorwaarden van deelname en het plannen van een datum. De belangrijkste voorwaarde is geen alcohol gebruik voor het schieten.

Wat zijn de kosten voor lidmaatschap?

Voor een compleet overzicht inclusief inschrijf- & cusrsugeld kijk op kosten schietsport.

Ik heb een KNSA licentie maar ben geen lid.

Sportschutters met een KNSA-licentie en verlof zijn welkom tijdens de reguliere openingstijden van SSV Griffioen op woensdag avond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur. De 100 meter baan is op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur niet beschikbaar, dan zijn er clubcompetities.

Gastschutters die voor het eerste keer op de accommodatie van SSV Griffioen komen, kunnen hulp vragen aan de toezichthouder. Hij/zij kan de gastschutter wegwijs maken op de accommodatie.

Gastschutters met een KNSA-licentie moeten aan het volgende voldoen:

 • Zij maken gebruik van eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie.
 • Zij melden zich op het telbureau alvorens de baan op te gaan met de volgende documenten:
  o Geldig identiteitsbewijs
  o Geldige KNSA-pas
  o Schietregister
  o Verlof behorende bij het eigen wapen
  o Ingevuld “informatieformulier gastschutter
 • Zij betalen € 17,50 baangeld.

Indien groepen (meer dan 2) gastschutters, de SSV Griffioen willen bezoeken, dan vooraf overleggen met het bestuur via bestuur@ssvgriffioen.nl.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.
De toezichthouder van dienst, treedt namens het bestuur op. Zijn/haar instructie moeten gevolgd worden. Gastschutters zijn voor en na het schieten van harte welkom in de kantine voor een hapje en een drankje. Uiteraard is het niet toegestaan voor het schieten alcohol te nuttigen.

Ik heb een jachtakte maar ben geen lid.

Jagers met een jachtacte zijn welkom tijdens de reguliere openingstijden van SSV Griffioen op woensdag avond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur. De 100 meter baan is op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur niet beschikbaar, dan zijn er clubcompetities.

Jagers die voor het eerste keer op de accommodatie van SSV Griffioen komen, kunnen hulp vragen aan de toezichthouder. Hij/zij kan de gastschutter wegwijs maken op de accommodatie.

Jagers moeten aan het volgende voldoen:

 • Zij maken gebruik van eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie.
 • Zij melden zich op het telbureau alvorens de baan op te gaan met de volgende documenten:
  o Geldig identiteitsbewijs
  o Jachtacte met daarop bijgeschreven te gebruiken wapen(s)
  o Schietregister
  o Ingevuld “informatieformulier
 • Zij betalen € 17,50 baangeld.

Indien groepen (meer dan 2) jagers, de SSV Griffioen willen bezoeken, dan vooraf overleggen met het bestuur via bestuur@ssvgriffioen.nl

Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.
De toezichthouder van dienst, treedt namens het bestuur op. Zijn/haar instructie moeten gevolgd worden.
Gastschutters zijn voor en na het schieten van harte welkom in de kantine voor een hapje en een drankje. Uiteraard is het niet toegestaan voor het schieten alcohol te nuttigen.

Kan ik een introducee meenemen om te schieten?

In principe wel:

 • Het als schutter introduceren van kinderen jonger dan 12 jaar is niet toegestaan.
 • Geïntroduceerde schutters, jonger dan 16 jaar, schieten uitsluitend met lucht.
 • Alle geïntroduceerde sportschutters -niet-KNSA licentiehouders- 16 jaar of ouder mogen naast lucht, ook met vuurwapens schieten.

Lees vooral het beleid introducés en toeschouwers en vul vooraf het formulier “Introductie Schietsport” in.

Meer informatie over statuten, reglementen en formulieren staat op de info pagina.