Sportschutter

Sportschutter

De schietsport

Het gebruik van vuur- en luchtdrukwapens bij het beoefenen van de sport vereist veiligheidsmaatregelen. Ook de wetgeving stelt eisen aan sportschutters.

Communicatie is van groot belang op de banen. Beheersing van het Nederlands met name luisteren, lezen en spreken is een vereiste. De voertaal op de baan is altijd het Nederlands.

De weg tot sportschutter is met de nodige zorgvuldigheid omkleed. Dit geldt zowel voor luchtschutters al vuurschutters. Zie hieronder de stappen naar het lidmaatschap.

 

Stap 1. Kennismaken

Je meldt je via de contact-pagina aan voor het maken van een afspraak bij het bestuur. Je ontvangt vervolgens van het bestuur een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding op de accommodatie.

 

Stap 2. Inschrijven

Na de kennismaking ontvang je per e-mail een inschrijfformulier, een formulier “eigen verklaring” en een formulier automatische incasso.

Zodra je de formulieren hebt ingevuld, meld je je weer bij het bestuur en wordt jouw inschrijving administratief afgerond. Hiervoor zijn nodig:

  • volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
  • formulier eigen verklaring
  • incassoformulier
  • geldig legitimatiebewijs
  • 2 pasfoto’s
  • kopie van de KNSA-licentie
  • kopie van het verlof (indien van toepassing)

 

Stap 3. Toets Schietveiligheid

Alvorens zelfstandig de baan op te gaan is er een Toets Schietveiligheid. Daarvoor maakt het bestuur een afspraak met je en een instructeur of ervaren schutter. Hij/zij begeleid je met de inschrijfprocedure en beoordeelt de veiligheid op de baan.

Stap 4. Van aspirant naar lid van SSV Grifioen

Elke 4 weken wordt je status gecontroleerd. Als je 6 maanden of langer aspirant lid bent én meer dan 9 schietbeurten hebt vanaf  de “Toets schietveiligheid” dan nodigt de Commissie van Toelating (CvT) je uit voor een gesprek. Deze commissie, die bestaat uit meerdere ervaren leden, adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een aspirant tot het lidmaatschap van de vereniging. Uiteindelijk beslist het bestuur of de aspirant lid kan worden. Het bestuur doet dit op basis van eigen waarnemingen, het advies van de toelatingscommissie, ‘feedback’ vanuit het verenigingskader en eventueel door leden ingebrachte bezwaren.

Het bestuursbesluit over het lidmaatschap wordt schriftelijk aan de aspirant meegedeeld. Bij een onverhoopte afwijzing, die niet inhoudelijk wordt toegelicht, en daarmee dus beëindigen van het aspirantschap, zal de betaalde ‘contributie’, na rato worden terugbetaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, als zij dit noodzakelijk acht, op elk moment het aspirant-schap te beëindigen.

Op de informatie pagina staat alle informatie die voor leden van belang is.