Deelname aan competitie weer verplicht

Deelname aan competitie weer verplicht

jun 26, 2022

Deelname aan een competitie verplicht voor verlofhouders

In 2019 – 2021 was er door de COVID-pandemie geen verplichting tot deelname
aan een competitie. Vanaf dit jaar geldt die verplichting uiteraard weer.
De verplichting is een eis van de wetgever. De controle erop is tijdens de
certificering: Als het bestuur dan niet kan aantonen dat alle verlofhouders elk jaar
5x aan eenzelfde competitie hebben deelgenomen, wordt de vereniging niet
gecertificeerd en kan het bestuur geen WM3’s meer uitschrijven. Het bestuur moet
ook kunnen aantonen dat actie is ondernomen naar verlofhouders die niet
deelnemen aan een competitie: schorsing of royement. Hopelijk gaat het niet zo ver
komen.

Het bestuur zorgt er dus voor de administratie over competitiedeelname goed op
orde te hebben. De actuele situatie is:

  • Circa 80 Griffioeners hebben in 2022 al aan de competitieverplichting
    voldaan.
  • Zo’n 100 van de ruim 250 verlofhouders hebben nog geen enkele keer aan
    een competitie deelgenomen. Zij krijgen hierover binnenkort een bericht van
    het bestuur.

Iedereen moet uiterlijk 31 oktober 2022 hebben voldaan aan de competitieverplichting.

Als er een reden is om niet aan de competitieverplichting te kunnen voldoen,
bespreek dit dan met een bestuurder.