Bewaartermijn ingeleverde munitie

Bewaartermijn ingeleverde munitie

mrt 9, 2024

Beste Griffioeners,

 Er wordt steeds meer munitie in bewaring gegeven en deze blijft ook lang liggen. 

Het in bewaring geven is een service die wij verlenen voor die leden die (nog) geen munitie in bezit mogen hebben.

 Aangezien een verpakking maximaal 50 patronen bevat en wij uitgaan van een redelijke frequentie waarmee wordt deelgenomen aan schietoefeningen wordt de maximale bewaartermijn 1 maand.

 Deze maatregel gaat in per 1 April 2024.

 Voor alle mensen welke aan het einde van de schietoefening munitie over hebben en daar niet privé over mogen beschikken zijn er twee keuzes:

  1.  Doneer de overgebleven munitie aan de vereniging.
  2. Geef deze voor maximaal 1 maand in bewaring bij het telburo.

 Dank voor jullie medewerking.

 Het bestuur