Contributie 2024

nov 20, 2023

Contributie 2024

In de ALV van 10 november jl. is besloten de contributie voor senior-leden met ingang van 1 januari 2024 met €25,00 te verhogen.

De contributie voor jeugdleden (lucht) en alle overige tarieven blijven ongewijzigd.

De KNSA bijdragen zijn voor 2024 eveneens ongewijzigd.

Mocht u op willen zeggen dan kan dat via de mail voor 1 december. Vermeld in ieder geval uw naam en KNSA-nummer.

logo SSV Griffioen