E-screener opgeschort

E-screener opgeschort

aug 1, 2022

E-Screener opgeschort voor 1e verlof

De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers moeten invullen voor het verkrijgen van een eerste wapenverlof. Bij de invoering van dit instrument in 2019 moesten ook bestaande verlofhouders, bij de verlenging van hun wapenverlof, de e-screener invullen. Vrijwel direct na de invoering bleek dat het instrument niet voldeed omdat onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

Voor die groep werd de e-sreener toen al snel stopgezet.

In een brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2022 heeft de minister van Justitie en
Veiligheid, mevrouw drs. D. Yeşilgöz-Zegerius, aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een eerste wapenverlof ook wordt opgeschort.

Lees meer op https://www.knsa.nl/e-screener-opgeschort/

De brief van de minister vind je hier.

De brief bevat de volgende tekst:

“Om te voorkomen dat er tussen de opschorting van de toepassing van de e-screener en de invoering van het Wm32-formulier aanvragers zullen zijn die niet aan het door de wet vereiste onderzoek onderworpen worden, heb ik de politie geïnstrueerd om geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen tot de eerstvolgende wijziging van de Rwm.” (Rwm=regeling wet wapens en munitie).

Dat zal voor de aanvragers van een eerste verlof vertraging opleveren. Zodra er meer bekend is over de nieuwe Rwm zal het bestuur jullie daarover berichten.
Het bestuur heeft inmiddels vernomen dat het bijschrijven van een wapens bij
verlofhouders nu ook stagneert. Volgens de brief van de Minister zou dat niet de bedoeling moeten zijn.

Als je problemen ondervindt bij het bijschrijven van een wapen op je verlof, laat het dan weten aan het bestuur oi De KNSA wil dan opheldering vragen bij de Nationale Politie, zo heeft zij het bestuur laten weten, toen het bestuur melding maakte van de signalen over het niet kunnen bijschrijven van een wapen.

Addendum 20 sep 2022:

Er is nog geen goed nieuws over het aanvragen van 1ste verloven. Inmiddels is wel duidelijk dat verlofhouders weer wel wapens kunnen bij- en afschrijven op hun verloven.