EHBO & veiligheid

EHBO & veiligheid

mei 25, 2024

Beste Griffioeners,

Naar aanleiding van de diverse gesprekken en vragen gesteld tijdens de laatste ALV is er nauw overleg geweest tussen de stichting en onze vereniging en dat heeft een aantal positieve resultaten opgeleverd.

Tijdens de ALV hebben we geconstateerd dat er een aantal brandblussers niet tijdig gekeurd waren. Dit is direct door de stichting opgepakt en afgelopen vrijdag zijn de keuringen gedaan.

Er zijn afspraken gemaakt over het onderhouden en periodiek controleren van de verbandtrommels. De vereniging gaat de trommels inventariseren, aanvullen en verzegelen. Daarnaast komt er naast de verbandtrommels een pleistersetje. De stichting neemt de kosten van de vervangingen op zich.

Als laatste hebben we gesproken over een AED en deze zal op korte termijn worden aangeschaft en opgehangen. De kosten zijn voor 1/3 voor rekening van de vereniging en 2/3 van de kosten zullen gedragen worden door de stichting.

Mooie ontwikkelingen en dit laat goed de samenwerking zien tussen de stichting en onze vereniging.

Met vriendelijke groet

Het Bestuur