Extra ALV 29 september

Extra ALV 29 september

aug 20, 2023

Beste Griffioeners,

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van SSV Griffioen. De vergadering is op vrijdag 29 september 2023 en start om 20.00 uur. Jullie zijn vanaf 19.30 uur welkom op de accommodatie. Koffie en thee staat dan klaar.

De vergadering staat in het teken van de bestuurswisseling en vertrouwenspersonen.
Zoals de meesten van jullie weten zal ik het voorzitterschap per 1 oktober neerleggen. Dat is eerder dan de voorjaars ALV van 2024. De reden is mijn verhuizing naar Rijswijk.

De beoogd voorzitter is Anita Wisman-Schimmel. Ik hoop dat jullie met deze voordracht kunnen instemmen en dat zij ten minste net zo veel vertrouwen en ondersteuning gaat ervaren al is ik in de afgelopen 12 jaar.

 De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Bestuurswisseling
  3. Benoeming erelid van de vereniging Marijke Bilkert
  4. Voorstellen nieuwe vertrouwenscontactpersonen (VCP)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Het bestuur doet een bindende voordracht om Anita Wisman-Schimmel te benoemen tot voorzitter van SSV Griffioen voor de termijn van de volle drie jaar. Desgewenst kan een tegenkandidaat voorgesteld worden, zie daarvoor de statuten op de website.

 Het bestuur stelt voor Janine Olieman-Boot te benoemen als VCP Grensoverschrijdend gedrag en Chris Herrebrugh als VCP Veiligheidsrisico’s.

 Ik wens jullie een goede vergadering en een hele mooie toekomst van SSV Griffioen.

 Met vriendelijke groet,

 Marijke Bilkert

Kogelvanger onderhoud