Houtblok schieten

Houtblok schieten

jan 15, 2023

Aanvangstijd 14.00 uur, 25m baan rechts.

Leiding: Henny en Mark 

Doel: omschieten 5 houtblokken met maximaal 7 patronen in de snelste tijd.

Er kan worden meegedaan in 3 klassen:

 1. Open klasse: alle vuurwapens voorzien van een reddot of soortgelijk richtmiddel (competitie leiding beslist over klasse indeling)
 2. Zwart Kruit
 3. Standaard klasse: alle vuurwapens, die niet in de open klasse of de ZK klasse vallen

Er zijn geen aparte klassen voor geweer/handvuur.
Er is geen restrictie qua munitie, m.u.v. hagel (slugs mogen wel).

De winnaar van iedere klasse ontvangt een prijs.
Er mag worden meegedaan in meerdere klassen.

Indien niet in maximaal 7 schoten, de 5 blokken om zijn, krijgt de schutter geen score.

Deelname is zonder kosten. Deelnemers dienen zich regulier in te schrijven bij het telburo (en voldoen baangeld).
Deelnemers zonder eigen wapen op verlof kunnen een verenigingswapen huren op het telburo. Patroonhouders van verenigingswapens mogen ten behoeve van het houtblokken schieten worden geladen met max. 7 patronen (in plaats van de max 5).

Deelnemers melden zich bij de tafel van de competitieleiding om ingeschreven te worden.
Daarna (en na iedere schietbeurt) wordt een nummertje getrokken.
Zodra een schutter op het schietpunt is, maakt de volgende schutter zich gereed: stelt zich met wapen en een losse patroonhouder in de hand en wacht tot de baancommandant de schutter uitnodigt om naar voren te komen.

Veiligheid

 1. Gehoorbescherming en (veiligheids)bril is verplicht.
 2. De Safety area heeft een tafel en die staat tegen een muur.
  Na aanmelding bij de competitieleider mag de schutter bij de Safety area het wapen u uitpakken en voorzien van een duidelijk zichtbare kamervlag Daarna wordt het wapen neergelegd op de daarvoor aangewezen tafels langs de zijmuur. Hierna mag het wapen pas aangeraakt worden met toestemming van de competitieleider.
 3. Bij de Safety area noch de tafels met de wapens mag geen munitie of patroonhouders aanwezig zijn. Het optoppen van patroonhouders vindt plaats bij daarvoor aangewezen tafels, of op het schietpunt onder toezicht van de baancommandant.
 4. De vaardige houding: bij het innemen van de vaardige houding, wordt het wapen gericht op de bovenkant van de oranje pion, die links naast de blokken staat opgesteld.
 5. Iedere verplaatsing met een wapen: de loop naar beneden.

Procedure op het schietpunt

 1. Na het commando “schutter maak je gereed” wordt de kamervlag verwijderd. Het wapen wordt in de veilige richting gehouden, wordt het magazijn geplaatst, en wordt het wapen gesloten waardoor het geladen wordt. De schutter mag
  proefaanslagen maken op het doel maar GEEN proefschoten maken.
  Vinger uit de trekkerbeugel !
 2. Na het commando “Schutter gereed” neemt de schutter de vaardige houding aan.
  Vinger uit de trekkerbeugel !
  De schutter dient aan te geven of deze gereed is waarop het commando volgt “Attentie” waarna de baancommandant het startsignaal geeft.
 3. Na de serie volgt het commando “Ontladen en wapen leeg tonen”
 4. Na inspectie van de lege kamer door de baancommandant wordt het commando gegeven om het wapen met een lege kamer af te vuren richting kogelvanger. Tot slot wordt op commando de kamervlag geplaatst en wordt verlaat de schutter het schietpunt met de loop van het wapen naar beneden.

Overtreding van de veiligheidsregels kan leiden tot een halthouding door de baancommandant, tot uitsluiting voor het schieten van een serie, of -in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling van de baancommandant of competitieleiding tot uitsluiting voor de
resterende duur van het houtblokken schieten.

houtblok schieten
nieuwjaarsreceptie 2023