Lever Action schieten ook mogelijk bij SSV Griffioen?

Lever Action schieten ook mogelijk bij SSV Griffioen?

jun 15, 2024

Zoals jullie wellicht al weten is, dankzij de niet aflatende inzet van WLASSH, begin 2023 de discipline Lever Action Geweer erkend door de minister van Veiligheid en Justitie. Lees er alles over op https://www.wlassh.nl/hhr/discipline-lever-action-geweer-erkend.

Een Lever Action geweer is natuurlijk een iconisch Western geweer (meer info op wikipedia.org en het was vóór de erkenning alleen mogelijk om hem op verlof bij te schrijven voor beoefenaars van Dynamic Service Rifle (DSR) of, afhankelijk van kruitsoort/kaliber, op de discipline Pope.

Griffioen wil inventariseren of er belangstelling is voor het opzetten van een competitie Lever Action geweer 25 meter. Als dat gaat lukken dan kan het bestuur bij gebleken vaardigheid (dus voor deelnemers aan de competitie!) een WM3 uitschrijven voor dit geweer.

We hebben Ray Schoens bereid gevonden om eventueel deze competitie te leiden. Om de belangstelling voor Lever Action te peilen organiseren we op zaterdag 6 juli van 11:00 tot 12:00 op 25 meter rechts een informatie uurtje, waar dan ook eens met een Lever Action geschoten kan worden.

Er is ook een peiling om de belangstelling te inventariseren, hier kan je laten weten of je komt kijken op 6 juli en of je mee zou willen doen aan de competitie Lever Action!