Munitie en prijzen

Munitie en prijzen

apr 2, 2023

Schaarste

De verkrijgbaarheid van bepaalde typen munitie (m.n. .30m1) is lastig. Het is gelukt om weliswaar tegen fors hogere prijzen voldoende munitie aan te kopen om de verkrijgbaarheid op het telburo veilig te stellen.

De prijzen van munitie laten over de hele bandbreedte een stijging zien, hetgeen betekent dat ook de verkoopprijzen op het telburo aangepast moeten worden.