Onderhoud kogelvanger

Onderhoud kogelvanger

feb 28, 2021

De kogelvangers bleken weer aardig vol geschoten te zijn met lood. Bij het periodiek egaliseren van de kogelvangers was goed te merken dat de nesten lood aangroeiden. Dus dan is het weer nodig het lood uit het zand te zeven en het gezeefde zand weer terug te brengen in de kogelvanger. Dat is voor het laatst gedaan in 2018 door vrijwilligers van Griffioen ondersteund door shovelbedienaars.

Activiteiten 2018

De kogelvangers zijn bij de bouw van de accommodatie in 2004 geïnstalleerd. In de jaren daarna zijn de banen periodiek deels afgegraven en is het lood uit het zand gezeefd. In de loop van de jaren is het zand steeds meer gaan verstoffen. Bij het natmaken van de zandlichamen leek het wel een soort klei te worden. Dan wordt de doordringbaarheid voor kogels ook minder.

Dat was reden voor de stichting schietbaan Nieuwland (SSN) om te onderzoeken of de kogelvangers vervangen zouden moeten worden dan wel verbeterd.

Soorten kogelvangers

SSN, met name Wim den Hartog, heeft 3 mogelijkheden bekeken:

  • Een wand van ballistische blokken, rubber blokken van 50x20x20 cm
  • De green bullet trap zoals in Katwijk
  • De huidige zandkogelvanger verbeteren, helemaal laten afgraven en opvullen met het juiste zand.

Mogelijkheid 1 is heel gunstig voor de luchtbehandelingsinstallatie, omdat er minder vervuiling door zandstof in het filtersysteem van de luchtbehandelingsinstallatie komt. Echter het onderhoud is niet in eigen beheer met vrijwilligers van Griffioen te doen en wordt dus heel duur.

Mogelijkheid 2 is ook gunstig voor de luchtbehandelingsinstallatie en het onderhoud is eenvoudig te doen in eigen beheer. Echter het zijn modulairen die niet geschikt zijn voor het oppervlak van de huidige kogelvangers.

Mogelijkheid 3 blijft dan als enige optie over. Zand is een uitstekende kogelvanger. Onderhoud is, zoals tot nu toe gebeurde door vrijwilligers, te realiseren met ondersteuning van professionals. Zie foto’s hierboven.

Soorten zand

Er blijken heel veel soorten zand te zijn. De kogelvangers zijn indertijd opgeleverd met brekerzand. Dat blijkt achteraf niet de optimale keuze te zijn geweest voor kogelvangers. Bij het vervangen van het zand zal er drainagezand in komen. Dat grove zand heeft niet de eigenschap om te klonteren. Daardoor zal bij periodiek onderhoud het zand makkelijker te zeven zijn. Ook het regelmatig egaliseren van de kogelvangers zal beter gaan.

De uitvoering

Vervolgens is SSN op zoek gegaan naar een uitvoerder voor het project.

Per baan moet zo’n 27 m3 vuil zand worden afgegraven en dezelfde hoeveelheid er weer ingestort worden. Uiteindelijk moet er dus 3x27x2=162m3 zand verplaatst worden. Met een kleine shovel moet je dan heel veel heen en weer rijden en de vloeren vervuilen. Het zand kan ook de verflaag verder beschadigen. Er is een bedrijf dat het zand eruit kan zuigen en daarna de kogelvangers weer kan opspuiten. Per dag kan één kogelvanger vernieuwd worden. De keuze was snel gemaakt: afzuigen en opspuiten. Via de nooduitgang op de 100m baan worden de dikke leidingen over het water gelegd. Daar staat dan een grote vrachtwagen om het zand in te zuigen.

Na een dag hard werken bleek nog niet een kwart van de kogelvanger afgezogen te zijn. Na 2 dagen was de kogelvanger nog steeds onvoldoende geleegd. En er was nog steeds geen schoon zand aangevoerd. Dat was dus een gigantische tegenvaller. Bovendien was het ook een strop, want SSN moest nu huurders teleurstellen.

SSN moest op zoek naar het alternatief: het uit- en inrijden van circa 160m3 zand van de kogelvangers naar de zijingang. Oude bekenden, die in 2018 op de shovels reden waren met nog enkele collega’s beschikbaar om de klus te klaren. Op de maandag met code rood vanwege de hevige sneeuw en de dag erna hebben zij onder begeleiding van Wim den Hartog de mega klus geklaard.

De nazorg

Na de megaklus van het zand verplaatsen zijn een aantal Griffioeners bezig met wat verfijningen. De bekisting is verbeterd en er zijn weer baannummers op bevestigd. De baantransporten nabij de kogelvangers zijn bekleed met houten balken. Ricochet kan dan niet meer voorkomen bij het aanschieten van onbedekt metaal. De lijnen op de baan moeten nog getrokken worden. Dat zal zeker klaar zijn voordat de banen weer door de Griffioeners gebruikt mogen worden.