Pin of tegoed in plaats van contant

Pin of tegoed in plaats van contant

mei 23, 2024

Beste Griffioeners,

Ook afgelopen ALV is dit een stukje discussie geweest en ons is gevraagd om ook te kijken naar een alternatief.

Het “uitsluitend pinnen” op het telburo blijft bestaan.  Als alternatief is het mogelijk om een tegoed aan te kopen. Het gaat dan steeds om een bedrag van Euro 50,– of een veelvoud hiervan.  De procedure is dat het lid een mail stuurt naar: penningmeester@ssvgriffioen.nl met het gewenste bedrag.  Het lid ontvangt een factuur en binnen 48 uur na betaling staat het tegoed in Markxman.

Vertrouwende een ieder hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet

Het bestuur.