Veiligheidsmaatregelen nader uitgewerkt

Veiligheidsmaatregelen nader uitgewerkt

jun 30, 2022

Kamervlag verplicht!!

De veiligheidsmaatregelen zijn binnen de schietsport buitengewoon belangrijk. Het
is ook het belangrijkste onderdeel van de introductiecursus voor nieuwe leden.
Reden te meer om na te gaan waar nog verder verbeteringen mogelijk zijn. De
Griffioen richtlijnen zijn goed bekeken. Er is ook overleg met competitieleiders. Er
wordt gekeken naar de actuele richtlijnen van de KNSA. Dat zal tot aanpassingen
leiden. Twee onderdelen zullen daarin zeker verder aangescherpt worden.

Gebruik kamervlaggen

De kamervlaggen zullen altijd gebruikt worden op het telbureau en op de
banen. Op het telbureau zal de kamervlag in het wapen blijven als de
wapens aan de wapenwand hangen. De patroonhouders zijn dan uit de
wapens. De kamervlag is ook noodzaak bij vast vuren op de banen. Volgens
de KNSA is ook bij de disciplines MP, SP, en AS het gebruik van de kamer
verplicht. De veranderingen worden nu verder uitgewerkt en besproken met
competitieleiders, coördinatoren telbureau en toezicht. Zodra de aangepaste
regels zijn vastgesteld, zullen deze bekend gemaakt worden en worden
toegelicht/uitgelegd.

Wapen in een foedraal vervoeren

Het vervoer van wapens van het telbureau naar de baan en terug en van
baan naar baan gaat altijd in foedraal, zodra er voldoende foedralen
beschikbaar zijn. Dat is al gebruikelijk voor geweren, omdat je op de 100m
baan de baan op kan lopen tijdens “vast vuren”. Op dat moment mag je geen
onverpakte wapens aanraken. Bij SP, AS en MP is er eenzelfde situatie. Er
kunnen dan schutters bij de kogelvangers staan. Dan mag niemand een
onverpakt wapen aanraken. Foedralen worden zo snel mogelijk aangeschaft.
Uiteraard mogen de eigen wapens ook alleen in een foedraal verplaatst
worden.

Schutters die foedralen voor geweren en handvuurwapens over hebben,
schenk ze aan SSV Griffioen!!

Verdere aanpassingen van de veiligheidsregels zullen in de volgende nieuwsbrief
worden toegelicht.

Ruud zal direct na de vakanties (medio Augustus) sessies organiseren
voor de vrijwilligers telbureau, toezichthouders en competitieleiders over de
veiligheidsregels en gedragsregels, zodat men goed op de hoogte is van het hoe en
waarom van de regels. Uiteindelijk zorgen zij ervoor dat we allen veilig en wel de
schietsport kunnen beoefenen.