30m1

30m1

Introducee schietsport

Overzicht huidige categorie:

De eisen aan de wapens voor deze discipline

Tijdens de wedstrijden mag uitsluitend worden geschoten met het model US .30 M1 Carbine ( 7.62 mm). Er mag geschoten worden met eigen wapens of met wapens van de SSV Griffioen. Bij grote belangstelling kunnen meerdere schutters van hetzelfde wapen gebruik maken.

Alle bij het wapen behorende magazijnen zijn toegestaan, welke tijdens de wedstrijd met maximaal 5 patronen gevuld mogen worden.