PG100

PG100

Introducee schietsport

Overzicht huidige categorie:

De eisen aan de wapens voor deze discipline

Algemeen

 • Een mondingsrem is toegestaan.
 • Een flimmerband is toegestaan.
 • Actieve koeling van de loop door geforceerde lucht of vloeistof is niet toegestaan.
 • De loopmonding dient minimaal 4 cm voorbij de kolf te steken. Buiten een mondingsrem, vlamdemper of een ring voor
  bevestiging van een flimmerband mogen er geen onderdelen
  voorbij de loopmonding komen.
 • De tweepoot dient niet op de schietmat te staan. De tweepoot
  dient zowel vóór als na de wedstrijd duidelijk zichtbaar op de
  baan te staan. Een tweepoot dient makkelijk opklapbaar en
  inschuifbaar te zijn. Tevens dient er geen bevestiging tussen de
  twee poten te zitten en dient de tweepoot niet permanent deel uit
  te maken van het geweer of door middel van gereedschap te
  moeten worden verwijderd.
 • Als een monopod (achter op de kolf) vast deel uitmaakt van de
  originele kolf dient deze volledig ingetrokken te zijn en zal
  worden verzegeld door de wedstrijdleiding. Monopods die niet
  geïntegreerd zitten in de kolf dienen volledig verwijderd te
  worden.
 • Het is toegestaan om bescherming aan te brengen rond of onder
  de kolf. Aan de onderzijde van de kolf mag dit echter niet meer
  zijn dan 5 mm.

Precisie Geweer / TR (Target Rifle)

 • Elk grendelgeweer met een kaliber van .223 Remington, alsmede
  .308 Winchester, dan wel hun metrische equivalenten.
 • Maximum gewicht van 8,25 kg (inclusief alle accessoires als
  richtkijker, tweepoot, magazijn, flimmerband, mondingsrem,
  enzovoorts)
 • De trekkerdruk moet minimaal 1 kg zijn (trekkerversnellers zijn
  niet toegestaan).
 • Bij een semi-automatisch wapen mag een voor het wapen
  originele tweepoot worden gebruikt die niet inschuifbaar is maar
  enkel opklapbaar. Deze dient dan wel origineel bij het
  desbetreffende wapen te horen. Indien men niet de originele
  tweepoot gebruikt, dan dient men te voldoen aan de standaard
  regelgeving voor de tweepoot.

Precisie Geweer Open

 • Elk grendelgeweer met een kaliber tot 8 mm en een maximum
  gewicht van 10 kg.
 • Maximum gewicht van 10 kg (inclusief alle accessoires als
  richtkijker, tweepoot, magazijnen, flimmerband, mondingsrem,
  enzovoorts).
 • Trekkerdruk vrij (trekkerversnellers zijn toegestaan)