ZV

ZV

Introducee schietsport

Overzicht huidige categorie:

De eisen aan de wapens voor deze discipline

Er mag enkel gebruik gemaakt worden van Zwitserse militaire wapens die voorzien zijn van open richtmiddelen.
De Schützensektion der Neuen Helvetischen Gesellschaft stelt zowel de munitie , de schijf als de wapens ter beschikking, maar je mag ook je eigen wapen meebrengen. Hierbij geldt dat je enkel gebruik mag maken van een Zwitserse wapen (Ordonnanzwaffe), dat voldoet aan de reglementen zoals die in Zwitserland gelden of een militair geweer voorzien van originele richtmiddelen of een diopter.